Sharpe Ratio (Shape Oranı) Nedir?

İleri Seviye

Sharpe ratio (Shape Oranı), bir yatırımın getirisini riskine göre değerlendirmek için kullanılan, riske göre ayarlanmış bir performans ölçüsüdür. Bu oran, Nobel ödüllü William Sharpe tarafından geliştirilmiştir ve birçok yatırımcı ve finansal analist tarafından bir yatırımın riske değer olup olmadığını belirlemek için kullanılmaktadır. Yatırımcıların ve ekonomistlerin potansiyel yatırım getirisini (ROI değerlendirmek için kullandıkları bir orandır. Bir yatırımın, hazine bonoları gibi risksiz bir yatırımların getiri oranına kıyasla ne kadar iyi performansa sahip olduğunu gösterir. Sharpe ölçüsü, Sharpe endeksi veya ödül-değişkenlik oranı olarak da bilinir.

Sharpe ratio (Shape Oranı), risksiz getiri oranına göre bir yatırımın fazla getirisini (veya risk primini) ölçer. Risksiz getiri oranı, risksiz bir yatırımın getirisidir. Fazla getiri, yatırım getirisi eksi risksiz orandır. 

Sharpe ratio (Shape Oranı), riske göre ayarlanmış performansı ölçmek için popüler bir araçtır, ancak bazı sınırlamaları vardır. İlk olarak Sharpe ratio, yatırım getirisinin normal dağıldığını varsayar. Bu gerçek dünyada her zaman böyle değildir. İkincisi, Sharpe oranı bir yatırımın aşağı yönlü riskini hesaba katmaz. Ancak sınırlamalarına rağmen Sharpe oranı, bir yatırımın riske göre ayarlanmış performansını ölçmek için hala yararlı bir araçtır.

Sharpe Ratio (Shape Oranı) Nedir?

Sharpe ratio (Shape Oranı), bir yatırımın risklere değip değmediğini değerlendirmek için kullanılır. Teknik olarak Sharpe Ratio, belirli bir varlığın sapma birimi başına risksiz oranın ötesine geçen bir yatırımın ortalama getirisini ölçer.Bu nedenle, iki farklı finansal araç Sharpe Ratio ile karşılaştırılırsa, daha yüksek bir Sharpe oranına sahip olan varlık daha iyi kabul edilir.

İlginizi Çekebilir: Yatırım Riskini Nasıl Azaltırım? Yatırımda Riski Azaltmanın 5 Yolu

Sharpe Oranı Kaç Olmalı

1.0 genellikle "iyi" bir Sharpe ratio (Shape Oranı) olarak kabul edilir çünkü portföyün oynaklığından daha iyi performans gösterdiğini gösterir. Bununla birlikte, yatırımcılar genellikle bir portföyün Sharpe oranını emsalleriyle karşılaştırır. Bu nedenle, bir portföyün Sharpe oranı, emsal grubu için ortalama Sharpe oranının üzerindeyse, Sharpe oranı yetersiz kabul edilebilir.

Sharpe Ratio ne kadar yüksek olursa, yatırım veya ticaret stratejisi o kadar çekici olur. Bununla birlikte, Ponzi şemaları bile yüksek bir Sharpe Ratio sunabilir. Ancak Ponzi şemalarının veri girişi yanlıştır ve gerçek getirileri yansıtmaz. Bu nedenle, Sharpe oranını doğru bir şekilde kullanmak önemlidir.

Birçok banka ve büyük fon yöneticisi, Portföy performanslarını değerlendirmek için diğer araçlarla birlikte Sharpe Ratio kullanır. Sharpe Ratio, borsalar gibi finansal piyasalara da uygulanabilir. Bununla birlikte, Sharpe oranının negatif değerleri pratikte çok kullanışlı değildir, çünkü volatilite çok yüksek olduğunda veya getiriler sürekli arttığında hesaplama sonuçları sıfıra yaklaşabilir.

Sharpe Ratio (Oranı) ve Sortino Ratio (Oranı) Arasındaki Fark

Sharpe ratio (Shape Oranı), yatırımcıların bir yatırımın getirisini riskine kıyasla anlamalarına yardımcı olmak için kullanılan, riske göre ayarlanmış bir getiri ölçüsüdür. Sharpe oranı, risksiz getiri oranının yatırım getirisinden çıkarılması ve ardından bu sayının yatırım getirilerinin standart sapmasına bölünmesiyle hesaplanır.

Sharpe ratio (Shape Oranı), Sharpe oranına benzer, ancak yalnızca bir yatırımın aşağı yönlü riskini hesaba katar. Sortino oranı, risksiz getiri oranının yatırımın getirisinden çıkarılması ve ardından bu sayının yatırımın aşağı yönlü getirilerinin standart sapmasına bölünmesiyle hesaplanır.

Sharpe oranı, daha yüksek getiri ve daha yüksek risk içeren yatırımlar için riske göre ayarlanmış getiri için daha iyi bir ölçüdür. Sortino oranı, daha düşük getiri ve daha düşük risk içeren yatırımlar için riske göre ayarlanmış getiri için daha iyi bir ölçüdür.

Sharpe Ratio (Sharpe Oranı) Nasıl Yorumlanır?

Sharpe Ratio (Shape Oranı) Nedir?

Sharpe oranı, fazla getirinin, getirinin standart sapmasına bölünmesiyle hesaplanır. Sharpe oranı ne kadar yüksekse, riske göre yatırım getirisi o kadar iyidir.

  • Kabul edilebilir: 1.0'dan yüksek oran
  • Çok iyi: 2.0'dan yüksek oran
  • Mükemmel: 3.0 veya daha yüksek oran
  • Yetersiz: 1.0'ın altındaki oran,

Negatif Sharpe Ratio, risksiz oranın portföyün getirisinden daha büyük olduğu veya portföyün getirisinin negatif olması beklendiği anlamına gelir. Sharpe ratio (Shape Oranı), traderların ve yatırımcıların, riski göz önünde bulundurarak hangi yatırımın en yüksek getiriye sahip olduğunu belirlemelerine yardımcı olmaktadır ancak fiyat hareketi ve tahmin açısından çok fazla bilgi sağlamaz. Bunun yerine bir portföydeki risk / getiri değerlendirmek için destekleyici bir araçtır. Bu özellikle yatırımcıların genellikle öngörülemeyen oynamalarla karşı karşıya kaldığı kripto para piyasalarındaki katılımcılar için önemlidir.