Return on Investment (ROI)

Orta Seviye

Return on investment (ROI) yani Türkçe karşılığı ile “yatırım ”getirisi”, belirli bir ticaretin veya yatırımın kârlılığını veya verimliliğini yansıtan bir oran veya yüzde değeridir. Mutlak bir oran (ör. 0,35) veya yüzde olarak bir değer (ör.% 35) oluşturabilen, kullanımı kolay bir araçtır. Bu nedenle ROI, farklı yatırım türlerini veya çoklu ticaret operasyonlarını karşılaştırırken de kullanılabilir.


Yatırım getirisi, özellikle satın alma maliyeti ile ilişkili olarak bir yatırımın karlılığını değerlendirir. Bu, yatırım getiri hesaplamasının basitçe geri dönüşün (net kâr) toplam edinim maliyetlerine (net maliyet) bölünmesi anlamına gelir. Yüzde olarak kâr değerini elde etmek için sonuç daha sonra 100 ile çarpılabilir.


Doğal olarak, yüksek bir yatırım getirisi değeri, yatırımın kârlı olduğunu gösterirken, negatif bir ROI, getirinin maliyetlerden daha düşük olduğu anlamına gelir. 


Yatırım Getirisi aşağıdaki denklemin yardımı ile hesaplanabilir :


Yatırım Getirisi= (Mevcut Değer - Toplam Maliyet) / Toplam Maliyet


Alternatif olarak şu şekilde de hesaplanabilir:


YG = Net Kâr / Net Maliyet

Kripto Paralarda Yatırım Getirisi (ROI)

Return on investment (ROI), bir varlığın finansal kazançlar açısından ne kadar iyi performans göstermesi beklendiğinin bir ölçüsü olarak tanımlanır. ROI, belirli bir kripto para birimi yatırımının getirisini başlangıç maliyetine bölerek hesaplanır ve genellikle yüzde olarak ifade edilir. Örneğin, %100 yatırım getirisi olan bir kripto para birimi, birinin parasını ikiye katlama potansiyeline sahiptir.


Örnek olarak, Ali'nin 10 dolardan 100 Bitcoin aldığını ve toplamda cebinden 1000 dolar çıktığını düşünelim. Bitcoin’in mevcut fiyatı 19 dolar olduğunda Ali’nin yatırım getirisi 0,90 veya yüzde cinsinden %90 olacaktır.

ROI bazen bir kişinin belirli bir yatırımla ilgili olarak ne kadar kazandığını belirtmek için kullanılır. Bu, hodling veya trade yoluyla olabilir. Ancak kripto para birimlerinde yatırım getirisi genellikle masternode projelerinden elde edilen gelirle ilişkilendirilir.

Masternode'lar, blok zinciri ağını çalıştırmaktan ve sürdürmekten sorumludur. Çabalarının karşılığı olarak, kripto para ile ödüllendirilirler. Ancak, bir masternode'a hak kazanmak için, teminat olarak belirli bir miktar coin'in kilitlenmesi gerekir. Masternode ödüllerinden elde edilen para miktarı, masternode (teminat) çalıştırmanın ilk maliyeti ile karşılaştırılır ve genel yatırım getirisinin hesaplanmasında kullanılır. ROI yüzdesi ne kadar yüksek olursa, ilk yatırım için ödüller o kadar hızlı amorti eder.

ROI ile İlgili Sınırlamalar


Yatırım getirisi hesaplaması, hem geleneksel hem de kripto para birimi piyasalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak bazı sınırlamaları vardır. Örneğin Ali, iki farklı işlemi karşılaştırırken yatırım getirisi formülünü kullanabilir. Ancak denklem, zamanı hesaba katmaz. Yani denklem sizlere bir maldan sadece ne kadar kâr edeceğinizi söyler, ne kadar süre içerisinde bu malı elden çıkarabileceğinizi söylemez.


Bu bilgi, bazı durumlarda, bir yatırımın diğerinden daha kârlı olabileceği anlamına gelmektedir. Yani kâr oranı yüksek olan ancak talebi fazla olmayan bir ürün satış için çok daha uzun bir süre gerektirdiği için verimliliği daha düşüktür. Örneğin Ali’nin %90 yatırım getirisine sahip mal varlığını 12 ay içerisinde sattığını varsayalım. Bu durumda %70 yatırım getirisine sahip ancak 6 ayda satılan bir mal varlığı Ali’nin ilk yatırımından daha kârlı olacaktır.