Fibonacci Teknik Analiz Araçları

Orta Seviye
Fibonacci Teknik Analiz Araçları

Leonardo Bigollo (Fibonacci) ortaçağda yaşamış bir matematikçidir. Babası tüccar olduğu için romen rakamları ile ilgili çalışmalar gerçekleştirmiş ve yetersiz olduklarını görmüştür. Bu sebeple bu alanda çalışmalar yapmıştır. Fibonacci sayı dizisi de çalışmalar neticesinde ortaya çıkmıştır. Kripto para grafiği analizi yaparken genellikle yatırımcılar Fibonacci sayıları ve altın oran ile ilgili olan Fibonacci Teknik Analiz Araçlarını kullanmaktadır. 

Fibonacci Sayı Sistemi

Fibonacci sayı sistemi 0 ve 1’den başlar ve her sayı kendisinden önceki sayının toplamı şeklinde yazılarak devam eder.

0, 1, 1(1+0), 2(1+1), 3(2+1), 5(3+2), 8(5+3), 13(8+5), 21(13+8)...

Altın Oran

Altın oran, matematik, bilim ve sanat dahil neredeyse tüm evrende bulunan, uyum ve estetik açısından en uygun boyutları verdiği varsayılan orandır. Phi sayısı olarak da bilinmekte olup, altın oran sayısal olarak 1,618(1:0,618) olarak ifade edilmektedir.

Genel olarak her alanda etkisi bulunan altın oranın psikolojiyede etkisi olduğu gözlemlenmiş ve finansal piyasalarda da psikoloji etkisi gözlemlendiği için altın oran teknik analiz araçlarında kullanılmaya başlanmıştır.

Fibonacci sayı dizisinde, her sayıyı bir önceki sayıya böldüğümüzde çıkan sonuçların gitttikçe altın orana(1,618) yaklaştığını ve bir noktadan sonra 1,618 olarak sabitlendiği görüntülenmektedir.

1:1=1, 2:1=2, 3:2=1,5, 5:3=1,666, 8:5=1,6, 13:8=1,625, 21:13=1,615, 34:21=1.619, 55:34= 1.618……

Tam tersi olarak bölme işlemi yapıldığında ise analizlerde sıklıkla kullanacağımız 0.618 oranı karşımıza çıkmaktadır. İşte Fibonacci teknik analiz araçlarının temel mantığı bu sebeple altın orana dayanmaktadır.

Fibonacci seviyeleri genel olarak yukarı yönlü hareketlilikte direnç aşağı yönlü hareketlilikte ise destek olarak çalışmaktadır. Seviyeler arasında en önemli seviyenin genel olarak 0.618 seviyesi olduğu varsayılır. Ve diğer seviyeler 0.618 baz alınarak hesaplanmaktadır.

Fibonacci Retracement (Geri Çekilme Seviyeleri)

Fibonacci Teknik Analiz Araçları içerisinde yer alan Fibonacci Retracement, geri çekilme seviyeleri yukarı yönlü trendde dip seviyeden tepe seviyeye doğru, düşüş yönlü trendde ise tepe seviyeden dip seviyeye doğru 2 seviye baz alınarak çizilmektedir.

Fibonacci Teknik Analiz Araçları

Potansiyel destek ve direnç seviyeleri hakkında bilgi vermektedir. Geri çekilme seviyeleri, ileride oluşabilecek hareketler için çok fazla bilgi vermemekte potansiyel destek ve direnç seviyeleri hakkında bilgi vermektedir.


Fibonacci Extension( Trend Temelli Fibonacci)

Fibonacci Extension seviyeleri trend yönlü hareket sonucunda fiyatların hangi seviyelere doğru hareket edebileceği hakkında bilgi vermektedir. Yani genel olarak Extension seviyeleri trend yönündeki hedefleri belirlemek için kullanılır. 3 seviye belirlenerek çizim yapılır.

Fibonacci tekniz analiz araçları içinde yer alan Fibonacci Extension'da düşüş yönlü trendde çizim yapılırken, ,ilk seviye hareketin başladığı zirve ikinci seviye hareketin dönüş yaptığı dip seviyesi, üçüncü seviye ise dipten sonra oluşan ilk zirve olarak gerçekleşmektedir. Yükseliş trendinde ise ilk seviye hareketin başladığı dip seviye, ikinci seviye hareketin dönüş yaptığı tepe seviyesi, üçüncü seviye ise tepe seviyesi sonrası oluşan dip seviyesi olarak gerçekleşmektedir.

Genel olarak Retracement seviyeleri anlamsızlaştığında Extension seviyeleri kullanılmaktadır. Örnek görselde yükselen trendde Extension hedef seviyelerini görüntüleyebilirsiniz.

Fibonacci Teknik Analiz Araçları

Fibonacci Trend Kanalları

Fibonacci Teknik Analiz Araçları

Fibonacci Trend Kanalları, düşüş yönlü trendde tepe seviyelerinden aşağı yönlü olarak üst kanal belirlenir. Alt kanal ise dip seviyelerdeki en düşük dip seviyesi baz alınarak seçilir. Yükseliş yönlü trendde dip seviyelerinden yukarı yönlü olarak alt kanal belirlenir.Üst kanal ise tepe seviyelerdeki en üst tepe seviyesi baz alınarak çizilmektedir. Genel olarak güncel trendlerde kullanımı daha anlamlı kabul edilmektedir.

Fibonacci Fanları

Fibonacci Teknik Analiz Araçları

Fibonacci Hız-Direnç fanı olarak da geçmektedir. Fibonacci fanları, yukarı ve aşağı yönlü olarak iki tarafa doğru oluşabilecek hareketleri ve potansiyel destek direnç seviyelerini gösterebilmektedir.

Hareketin başladığı dip seviyeden tepe seviyeye doğru ya da hareketin bittiği tepe seviyeden dip seviyeye doğru çizimi gerçekleştirilebilir.

Fibonacci Zaman Aralıkları

Fibonacci Teknik Analiz Araçları

2 seviye belirlenerek dipten tepeye veya tepe seviyesinden dip seviyesine doğru çizim yapılmaktadır. Fibonacci seviyelerini zaman aralıklarıyla hesaplayarak kullanır.Ortaya çıkan aralıklar Fibonacci seviyelerine göre genişlemektedir. Grafiğin dikey çizgileri kestiği noktalar genel olarak potansiyel dönüş noktaları olarak kabul edilmektedir.

Potansiyel dönüş seviyelerini(tepe ve dipler) belirlemek için kullanılmaktadır.