Uzlaşma-Consensus

Başlangıç Seviyesi

Blokzincir’de uzlaşma, ağın tüm katılımcılarının blokların sırası ve içeriği konusunda hemfikir olduğu anlamına gelmektedir.


Merkezi yönetilen sistemlerde, tüm kararlar tek bir yetki merkezi tarafından alınır. Buna örnek olarak şirketler, işletmenin gerçekleştirdiği tüm ekonomik işlemleri kaydetmek için merkezi bir muhasebe defteri kullanır. Bu defter, işlem girişlerini sürdürmekten ve güncellemekten sorumlu olan muhasebe departmanı tarafından yönetilir. Öte yandan, ağın geri kalanı üzerinde alınabilecek kararlar benzer yetkilere sahip kişiler tarafından toplu olarak alınır.


Temelinde dağıtılmış bir işlem defteri olan blok zinciri, gözetim sağlamak ve girişlerin doğruluğunu sağlamak için merkezi bir yetkisi olmayan bireysel madenciler tarafından güncellenir. Bu nedenle, herhangi bir zamanda ağın kesin durumu üzerinde fikir birliği olması için bir ihtiyaç ortaya çıkar. Özellikle de Bizans Hata Toleransı’nda gösterildiği gibi uzaktan işbirliği yapmaya çalışan çok sayıda düğüm arasında fikir birliğine ulaşmak, bilinmeyen sayıda düğümün hatalı çalıştığı veya kasıtlı olarak ağın çıkarlarına karşı hareket ettiği olası senaryo tarafından daha da kötüleştirildiğinde, önemli bir görevdir.


Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve diğer kripto para birimleri, kesin işlemlerin hangilerinin ve ne zaman gerçekleştiği konusunda fikir birliğini sağlamak için Proof of Work ve Proof of Stake algoritmaları gibi teknik çözümler kullanmaktadır.