Teminat

Orta Seviye

Teminat anlamına gelen “collateral” en basit anlamıyla başka bir şeyi elde etmek için garanti olarak verilen değerli bir şeyi ifade eder. Örneğin bir kişi, borç alırken arabasını borç verene teminat olarak sunabilir. Araç, borçlunun borçlarını ödeyememesi durumunda bir koruma veya garanti görevi görür. Borçlunun borcunu ödeyememesi durumunda borç verenin mağduriyeti önlenmiş olur. 

Teminat Türleri

Genellikle teminatlı krediler, teminatsız kredilere kıyasla çok daha düşük faiz oranları sunar. Burada borcun ödenememesi durumunda borç veren kendini garantiye almış olduğu için riski daha az olur. Teminat farklı şekillerde olabilir. En yaygın türlerden bazıları ipotek teminatları, fatura finansmanı ve marj ticareti teminatlarıdır.


İpotek veya gayrimenkul teminatları en çok tercih edilen teminat türleri arasında yer almaktadır. Bu tip teminatlar bir apartman dairesi, ev veya tarım arazisi gibi taşınmaz mal varlıklarıdır. Bu durumda mülk, krediyi teminat altına alan varlıktır. Dolayısıyla, borçlunun sözleşmeye göre ödemeleri yapmaması durumunda borç veren, teminat olarak gösterilen gayrimenkulün mülkiyetini talep etme hakkına sahiptir.


Fatura finansmanı ise işletmeler tarafından uygulanan kısa vadeli bir borçlanma prosedürüdür. Böyle bir strateji, müşterilerin henüz ödenmemiş olan faturalarını teminat olarak kullanan şirketlerden oluşur. Bu da şirketlerin, bu fonları önceden kullanmalarına izin verir. Örneğin, bir çevrimiçi perakendecinin 500.000 ABD doları tutarında ürün sattığını ancak çoğu tüketici kredi kartıyla ödeme yaptığından, şirketin yakın zamanda bu parayı kullanamayacağı varsayalım. Fatura finansmanı stratejisi böyle bir durumda uygun şirketin nakit akışını iyileştirmesine ve parayı önceden yüksek öncelikli ihtiyaçlar için kullanmasına olanak tanıyacaktır.


Marj ticareti söz konusu olduğunda, teminat terimi, tüccarların kaldıraç ticareti yaparken sahip olabileceği potansiyel zararları karşılamak için bir margin trading hesabında tutulan varlıkları ifade eder. Diğer bir deyişle, marj üzerinden işlem yapmak için borç aldığınızda, hesap bakiyeniz teminat olarak kabul edilecektir. Aracı kurum (veya borsa), piyasanın aleyhinize hareket etmesi durumunda varlıklarınızı tasfiye etme hakkına sahiptir.

Kripto Paralarda Teminat

Kripto paraların yaygınlaşması ile birlikte teminat olarak da gösterilmeye başlandı. Alacaklının kabul etmesi durumunda borca karşılık teminat olarak kripto para da gösterilebilir. Alınan borç tamamen ödendiğinde alacaklı, teminat olarak kendisine verilen kripto paraları borçluya iade eder. Kripto paraların teminat olarak gösterildiği borçlanma türü genellikle kripto para ile kredi veren finans kuruluşları tarafından kullanılmaktadır. 


Basitçe özetlemek gerekirse, teminat, bir mal veya borç karşılığında borcu aldığınız kişiye verdiğiniz garantidir. Borcunuzu ödediğiniz sürece verdiğiniz teminatı geri alabilirsiniz. Ancak borcunuz ödenmediği zaman teminat için verdiğiniz mal varlığı borcunuzu kapatmak için kullanılacaktır.