Super Staker

Başlangıç Seviyesi

Super Staker, en basit tanımıyla, bir başkası yerine staking işlemi gerçekleştirmek üzere delege edilmiş düğümleri ifade eder. Super Staker’lar özellikle offline staking işlemlerinde kullanılır. 


Bir Super Staker, temsil ettiği adresler için Proof of Stake (PoS) sağlayan ve her blok ödülünün küçük bir kısmını staking hizmetlerini sağlama ücreti olarak alan bir tam düğümdür. Super Staker ve delege eden kullanıcı, ücret üzerinde önceden anlaşmalıdır. Yani, Super Staker, başka bir kullanıcının çevrimdışı kalarak staking geliri elde etmesini sağlarken kendisi de bu işlemden belirli bir işlem ücreti alır.