Nakit-Cash

Başlangıç Seviyesi

Nakit kavramı, paranın likit hali anlamına gelmektedir. Somut bir örnek vermek gerekirse nakit kavramı fiziksel madeni paralar ve banknotlar ile açıklanabilir. 


Günlük hayatta nakit kelimesi, para biriminin fiziksel biçimidir. Başka bir deyişle nakit, Kişilerin cebinde taşıyabildiği ve mal ve hizmetler için anında ödeme yapmak için kullanılabildiği madeni paralar ve banknotlara verilen isimdir. Farklı bağlamlarda ise nakit kavramı, banka hesaplarını ve devlet tahvilleri gibi pazarlanabilir menkul kıymetleri içerecek şekilde genişletilebilir. Spesifik olarak finans alanında nakit, hemen hemen tasfiye edilebilecek tüm para birim eşdeğerlerini içermektedir.


Geçmiş tarih incelendiğinde, altın ve gümüş sikkelerin uzun bir süre dünya çapında özel bir ödeme aracı olduğu görülecektir. Başka bir deyişle değerli metallerin kıtlığı, daha basit bir ödeme aracına geçişe yol açmıştır. Milattan sonra yedinci yüzyıldan itibaren kağıt paranın ortaya çıkışı, nakit değerinin yapıldığı malzemenin değerinden kademeli olarak ayrılmasına sonrasında da ABD doları ve euro gibi fiat para birimlerinin nihai görünümüne yol açmıştır. Bu fiat para birimleri hükümetlerin kararıyla para olarak kurulur ve aslında içsel bir değeri yoktur.


1980'lerden günümüze gelindiğinde ise, toplumların giderek nakitten uzaklaştığı görülür, nakit yerine banka ve kredi kartları ve daha yakın zamanda mobil ödemelerin kullanıldığı görülür. Kasım 2020 itibariyle, küresel nakit hacmi yaklaşık 6,6 trilyon dolardan oluşmaktadır.