İnitial Public Offering (Halka Arz) IPO Nedir?

Başlangıç Seviyesi

İnitial public offering (IPO), bir şirketin hisselerinin halka ilk satışıdır. Şirketler tarafından genişlemek, başka bir şirket tarafından satın alınmak veya özel bir şirket tarafından halka açılmak üzere yeni öz sermaye toplamak için kullanılabilir. Halka arzlar, yatırımcılara yeni menkul kıymetlerin satıldığı bir tür birincil piyasa işlemidir. Bir şirket halka açılmaya karar verdiğinde, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) bir halka arz prospektüsü hazırlar. İzahname, şirketin işi, mali durumu ve menkul kıymetlerin arzı hakkında bilgiler içerir.

Yeni menkul kıymetleri satın almakla ilgilenen yatırımcılar, halka arz için aracılık yapan yatırım bankalarına teklif verirler. Sigortacılar, menkul kıymetlerin arz fiyatını belirler ve menkul kıymetleri yatırımcılara tahsis eder. Halka arzdan sonra hisseler borsada işlem görür ve şirket halka açık bir şirket olur.

Initial Public Offering’in Tarihçesi

İnitial Public Offering (Halka Arz) terimi, yatırımcılar arasında oldukça popülerdir. Hollandalılar, Hollanda Doğu Hindistan Şirketi'nin hisselerini halka sunarak ilk modern halka arzı gerçekleştirmişlerdir. O zamandan beri halka arzlar, şirketlerin halka açık pay sahipliği ihracı yoluyla kamu yatırımcılarından sermaye toplamanın bir yolu olarak kullanılmıştır.

Halka arzlar uzun seneler boyunca ihraçta yükseliş trendleri ve düşüş trendleri ile tanınmıştır. Bireysel sektörler de inovasyon ve diğer çeşitli ekonomik faktörler nedeniyle ihraçta yükseliş ve düşüş trendleri yaşamaktadır.

2008 mali krizinde halka arzlar azalmış ve 2008 en az ICO yapılan yıl olmuştur. 2008 mali krizini izleyen durgunluktan sonra, İnitial Public Offering (Halka Arz) durma noktasına gelmiş ve sonraki birkaç yıl boyunca da oldukça nadir gerçekleşmiştir. Yakın zamanlarda, halka arz hareketliliklerinin çoğu unicornlara odaklanmıştır. Unicornlar, 1 milyar doları aşan özel değerlemelere ulaşan başlangıç şirketleridir. Yatırımcılar ve medya, bu şirketler ve halka arz yoluyla halka açılma veya gizli kalma kararları hakkında yoğun bir şekilde spekülasyon yapmaktadır.

Initial Public Offering Avantajları

İnitial Public Offering (Halka Arz) yoluyla halka açılan şirketler için çeşitli avantajlar vardır. Birincisi, halka arz, şirketlere yeni özsermayeyi artırmak için bir yol sağlar. Bu, genişlemeyi, yeni ürün geliştirmeyi veya diğer yatırımları finanse etmek için kullanılabilir.

İkincisi, IPO, bir şirketin görünürlüğünü ve marka bilinirliğini artırmasına yardımcı olabilir. Bu, şirketin ürün veya hizmetlerine olan talebin artmasına neden olabilir. Üçüncüsü, IPO, bir şirketin başka bir şirket tarafından satın alınmasını kolaylaştırabilir. Halka açık şirketler, daha yüksek bir piyasa değerine sahip oldukları ve finanse edilmeleri daha kolay olduğu için genellikle daha cazip satın alma hedefleri olarak görülür.

IPO ile ICO Arasındaki Farklar

İnitial Public Offering (Halka Arz) IPO Nedir?

İnitial Public Offering (Halka Arz), bir şirketin halka açılmasının geleneksel yoludur. Bir halka arzda, bir şirket sermaye artırmak için kendi hisselerini yatırımcılara satar. Şirket daha sonra bu sermayeyi işini büyütmek ve genişletmek için kullanır. Bir ICO veya ilk kripto para arzı, şirketler için sermaye artırmanın yeni bir yoludur. Bir ICO'da, bir şirket yeni bir dijital para birimi yaratır ve sermayeyi artırmak için yatırımcılara satar. Şirket daha sonra bu sermayeyi işini büyütmek ve genişletmek için kullanır. Bir halka arz ile bir ICO arasında birkaç önemli fark vardır:

  • İnitial public offering, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından düzenlenirken, bir ICO düzenlemez.
  • Bir halka arz, bir şirketin mali durumunu açıklamasını gerektirirken, bir ICO bunu gerektirmez.
  • Halka arz yalnızca akredite yatırımcılara açıkken, ICO herkese açıktır.
  • Bir halka arz, bir şirket için sermayeyi artırırken, ICO bir proje için sermayeyi artırır. Bir halka arz genellikle yerleşik şirketler tarafından kullanılırken, bir ICO tipik olarak yeni başlayanlar tarafından kullanılır.
  • Halka arz, halka açılmanın daha geleneksel bir yoludur, ICO ise halka açılmanın daha yeni bir yoludur.

IPO Nasıl İşler?

İnitial Public Offering (Halka Arz) IPO Nedir?

Bir şirket halka arzdan önce özel olarak kabul edilir. İşletmeler; kurucuların yanı sıra aile ve arkadaş gibi yakınlardan oluşan erken dönem yatırımcılar ile birlikte risk sermayedarları veya melek yatırımcılar gibi profesyonel yatırımcılar da dahil olmak üzere küçük bir grup hissedarla büyümektedir.

Bir şirket, büyüme sürecinde, SEC düzenlemelerinin zorluklarının yanı sıra kamu hissedarlarına olan yararları ve sorumlulukları için yeterince olgun olduğuna inandığı bir aşamaya ulaştığında, halka açılma konusundaki ilgisinin reklamını yapmaya başlayacaktır. 

Bu büyüme aşaması, “unicorn” olarak da bilinen yaklaşık 1 milyar dolarlık özel bir değerlemeye ulaştığında gerçekleşir. Bununla birlikte, güçlü temellere ve kanıtlanmış kârlılık potansiyeline sahip çeşitli değerlemelerdeki özel şirketler, piyasa rekabetine ve liste gereksinimlerini karşılama yetilerine bağlı olarak halka arz için uygun görülebilir.

Halka arz, şirkete yüksek miktarda para toplama imkanı sağladığı için şirket adına büyük bir adımdır. Bu, şirkete daha fazla büyüme ve genişleme yetisi verir.

Bir şirketin halka arz hisseleri, durum tespiti yoluyla fiyatlandırılır. Bir şirket halka açıldığında, bundan önce sahip olunan özel hisse sahipliği, kamu mülkiyetine dönüşmektedir.

Hisse taahhütnamesi, özelden kamuya hisse sahipliği için özel hükümler de içerebilir. Genel olarak, özelden kamuya geçiş, özel yatırımcıların para kazanmaları ve bekledikleri getirileri elde etmeleri için önemli bir süreçtir. Özel hissedarlar, halka açık piyasada paylarını elinde tutabilir ya da bir kısmını veya tamamını kazanç elde etmek adına satabilirler.

Public market, milyonlarca yatırımcının şirkette hisse satın alması ve bir şirketin öz kaynaklarına sermaye katkısı yapması için büyük bir fırsat sunar. Public, şirkete yatırım yapmakla ilgilenen herhangi bir bireysel veya kurumsal yatırımcıdan oluşur.

Genel olarak, şirketin sattığı hisse sayısı ve hisselerin satıldığı fiyat, şirketin yeni öz kaynak değerini yaratan faktörlerdir. Öz sermaye, hem özel hem de halka açık olduğunda yatırımcıların sahip olduğu hisseleri temsil eder, ancak bir halka arz ile ana ihraçtan elde edilen nakitle birlikte öz kaynak önemli ölçüde artar.