Direnç-Resistance

Başlangıç Seviyesi

Resistance, yani direnç, bir varlığın fiyatının güçlü satış baskısı nedeniyle kırılamadığı durumu ifade eder. Bazı durumlarda direnç seviyelerinin oluşması, fiyatın daha da yükselmesini engelleyen büyük satış duvarlarına da bağlı olabilir.

Direnç veya direnç seviyesi; bir varlığın fiyatının, varlığı o fiyattan satmak isteyen satıcıların ortaya çıkmasıyla yükseliş yolunda baskıyla karşılaştığı fiyattır. Genel piyasanın varlığa yönelik tutumunu değiştiren yeni bilgiler ortaya çıkma durumunda direnç seviyeleri kısa ömürlü olabilmekle birlikte uzun ömürlü de olabilir. Teknik analiz açısından basit direnç seviyesi, dikkate alınan zaman dilimi için en yüksek seviyeler boyunca bir çizgi çizilerek çizilebilir. Direnç destekle karşılaştırılabilir. Fiyat hareketine bağlı olarak düz veya eğimli çizgi çizilebilir. Öte yandan  bantları, trend çizgilerini ve hareketli ortalamaların dahil olduğu direnci belirlemenin daha gelişmiş yolları da bulunmaktadır. 

Direnç seviyesi belirli bir fiyat alanında “tavan” görevi görmektedir diyebiliriz. Bu durumun gerçekleşmesinin nedeni  genellikle o fiyat bandında yüksek miktarlarda arza sahip olan satıcılardan kaynaklanmaktadır. Bu nedenle traderlar, direncin ancak yüksek bir satın alma baskısı altında kırılabileceğini ifade etmektedirler.

Teknik analizciler önceki yüksek fiyatlara dayanarak direnç çizgileri çizerler. Böyle bir teknik, fiyatın terse dönme potansiyeli taşıdığı noktaları tahmin etmeye çalışırken faydalı olabilir. Genel olarak, direnç seviyeleri düz yatay çizgiler olarak çizilir, ancak çapraz olarak da çizilebilir. Bununla birlikte, çapraz olarak çizilenlere genellikle “eğilim çizgileri” adı da verilir.

Direnç çizgileri eğer aşılırsa artık destek çizgilerine dönüşür. Destek çizgileri, direnç çizgilerinin tam tersidir. Direnç çizgileri genellikle bir tavan görevi görerek fiyatın daha fazla yükselmesini engellerken, destek çizgileri aşılması zor olan bir "taban" görevi görür. Genel olarak, direnç veya destek seviyeleri aşıldığında ortaya iyi ticaret fırsatları çıkar diyebiliriz.

Direnç bölgeleri veya çizgileri çizerken, önceki en az iki yüksek değeri (ideal olarak üç veya daha fazla) göz önünde bulundurmanız önerilir. Teknik analizinizi daha sağlam hale getirmek için ne kadar çok referans noktası kullanırsanız, analiziniz o kadar güvenilir olacaktır. Aynısı destek ve trend çizgileri çizimleri için de geçerlidir.

Bununla birlikte, çoğu teknik analiz aracı ve göstergesi gibi, yalnızca destek ve direnç hatlarına güvenmek oldukça risklidir. Bu tür araçları uygun temel analiz ve diğer teknik göstergelerle birlikte kullanmak, muhtemelen riskleri azaltacaktır ve piyasayı daha iyi anlamanızı sağlayacaktır. 

Direnç Seviyeleri Size Ne Anlatır?

Direnç seviyeleri ve destek seviyeleri, hisse senedi fiyatlarının teknik analizinde en önemli kavramlardan ikisidir. Teknik analiz; bir hisse senedi, tahvil, emtia veya para birimi hakkında mevcut bilgilerin büyük çoğunluğunun piyasa güçleri tarafından neredeyse anında fiyata dahil edildiğini varsayan hisse senetlerini analiz etme yöntemidir. Dolayısıyla bu teoriye göre, bu bilgilere dayanarak yatırım kararları vermek kârlı değildir. Bunun yerine teknik traderlar, benzer geçmiş durumlarda piyasaların davranışlarına bakarak hisse senetlerinin kısa vadede nasıl hareket edeceğini tahmin etmeye çalışırlar.

Teknik traderlar, herhangi bir kırılma veya trend tersine dönmesinden yararlanmak için hisse senedi alım ve satımlarını zamanlayabilmeleri adına hem direnç hem de destek seviyesini belirler. Giriş ve çıkış noktalarını belirlemenin yanı sıra direnç, bir risk yönetim aracı olarak kullanılabilir. Traderlar, direnç seviyesini takip etmek veya herhangi bir ihlali ticaret tetikleyicisi olarak kullanmak için zararı durdurma satışı emirleri belirleyebilir. Yeni fiyat verileri geldikçe basit direnç seviyesi yeniden çizilmelidir ancak çoğu platform dinamik olarak hesaplanabilen direnç görselleştirmeleri sunar. Ayrıca birçok teknik gösterge, fiyat hareketinin farklı noktalarında direnç için vekiller haline gelir. Örneğin basit bir hareketli ortalama, fiyat hareketi bir düşüş trendinde olduğu gibi çizginin altında bulunduğunda direncin görselleştirilmesi olarak kullanılabilir.

Resistance Örneği

Diyelim ki, X şirketinin hisse senetlerinin fiyat geçmişini inceliyorsunuz ve şirketi açığa satmanın en akıllıca olacağı zamanı belirlemek istiyorsunuz. Son on iki ayda hisse senedi, hisse başına 7 ila 15 dolar arasında işlem görmüş. X üzerinde çalıştığınız dönemin ikinci ayında hisse senedi 15 dolara tırmanıyor, ancak dördüncü ayda 7 dolara düşüyor. Yedinci ayda, dokuzuncu ayda 10 dolara düşmeden önce tekrar 15 dolara tırmanıyor. 11. ayda bir kez daha 15 dolara tırmanıyor ve sonraki 30 gün içinde tekrar 15 dolara tırmanmadan önce 13 dolara düşüyor.

Bu noktada, açıkça 15 dolarlık bir direnç seviyesi belirlemiş oluyorsunuz. Hisse senedinin geçen yıl içinde işlem gördüğü bandın dışına çıkması için bir neden görmüyorsanız, bu, hisse senedini açığa satmak için iyi bir zaman olacaktır; çünkü piyasa açıkça göstermiştir ki, X hissesi 15 dolara ulaştığında oldukça fazla bir arz miktarı daha fazla artışını durdurmak için piyasaya gelmektedir. Ancak dikkatli olunmalıdır, çünkü bazen gelişen bir ekonomi veya bir şirketin iş modelindeki yeni verimlilikler gibi bir hisse senedinin temel itici güçleri, teknik güçleri alt ettiğinde direnç seviyeleri kırılır ve geride bırakılır.

Direnç Kullanmanın Sınırlamaları

Direnç, gerçek bir teknik göstergeden çok bir piyasa konseptidir. Bahsedildiği gibi, son zamanlardaki en yüksek seviyelere bir direnç çizgisi çizmekten çok daha dinamik ve bilgilendirici olmakla birlikte direnç kavramını içeren çok daha iyi teknik analiz araçları var. Bunlara eğilim çizgileri, hacme göre fiyat (PBV) çizelgeleri ve direnç seviyeleri için bir spektrum sunmak üzere zaman periyotlarına dayanarak ayarlanabilen hareketli ortalamaların tamamı dahildir.