Bollinger Bantları-Bollinger Bands

Orta Seviye

Bollinger Bandı, yatırımcıların gelişen pazar fırsatlarını belirlemek için kullandıkları teknik bir analiz aracı olarak adlandırılmaktadır. 

Bir varlığın fiyatının hareketli ortalaması (moving average) grafikte çizilerek, hareketli ortalama çizgisi daha sonra bir üst ve bir alt çizgi ile bantlar (sınırlar) içine alınır. Bu bantlar birbirinden zıt iki standart sapma olarak belirlenmektedir. Burada oluşan orta, üst ve alt çizgilere bant denmektedir. Her bir bant çizgisi fiyat kanallarını temsil etmektedir. Bantlar tipik olarak yirmi dönem boyunca grafiklerle gösterilmektedir. Bu süreler, alım-satım yapan kişinin kısa veya uzun vadeli bir yaklaşım benimsemesine bağlı olarak günler veya hatta saatler olabilmektedir.

Alım-satım işlemi yapan çoğu kişi, çizelgelenen dönemlerin sayısı daha uzun veya daha kısa olmasına bağlı olarak standart sapmaları arttıracak veya azaltacaktır. Üst ve alt bantlar, piyasa volatilitesi yüksek olduğunda genişler ve piyasa volatilitesi düşük olduğunda ise daralmaktadır. Kısacası yatay bantlar, ya orta banttan uzaklaşırlar (yüksek volatilite) ya da orta banda doğru (düşük volatilite) hareket etmektedirler.

Bollinger Bantları temel olarak yatırımcıların aşırı alım veya satım varlıklarını görselleştirmelerine yardımcı olan bir araçtır. Ticaret teorisine göre, fiyat değeri üst banda ne kadar yakınsıyorsa, piyasa o kadar fazla satın alınmaktadır. Bu genellikle bir satış sinyali olarak kabul edilmektedir. Bu durumun aksine, fiyat değeri alt banda doğru yakınsıyorsa, piyasa aşırı satılabilir ve bu da satın alma zamanının geldiğini göstermektedir.

Bollinger Bantları kavramına 1980'lerde saygın bir tüccar ve piyasa teknisyeni olan John Bollinger öncülük etmiştir. Birçok tüccar ve analizci Bollinger bantlarını teknik analiz (TA) göstergesi olarak kullanmaktadır. O zamandan yana, hem hisse senetleri hem de kripto para piyasalarında temel bir teknik ticaret stratejisi haline gelmiştir. Bollinger bantları, özellikle geleneksel finans piyasalarında en çok kullanılan TA göstergeleri arasındadır. Bununla birlikte, kripto para alım-satım yapan kişiler tarafından da kullanılmaktadırlar. Yine de Bollinger bantları, tek başına bir araç olarak değil, genel olarak riskleri azaltmak için diğer teknik yardım araçları ve göstergeleriyle birlikte yardımcı bir araç olarak kullanılmalıdır. 

Bir varlığın zaman içindeki fiyat değerlerini izleyen basit bir hareketli ortalamanın aksine, Bollinger Bantları ayrıca alım-satım yapan kişilerin volatiliteyi izlemelerine yardımcı olarak, onlara piyasa eğilimleri ve fırsatları hakkında daha net bir görsel sunmaktadır. Özünde Bollinger bantları, piyasadaki dalgalanmaları ölçen bir araç olarak işlev görmektedir. Bu nedenle Bollinger bantlarını, belirli bir piyasanın düşük veya volatiliteye sahip olup olmadığını belirlemek için kullanabilinmektedir. Tüm bunların yanı sıra Bollinger bantları, piyasadaki aşırı alım ve aşırı satım gibi olayları gün yüzüne çıkarmak için de kullanabilinmektedir.

Bollinger bantları göstergeleri tarafından sağlanan bilgileri okumanın ve yorumlamanın birkaç temel yolu vardır. Buna örnek olarak, bir mal varlığının fiyatının orta çizginin altından üst banda kadar hareket ettiğini ve onu geçtiğini hayal edilsin. Bu, potansiyel bir aşırı alım durumunu göstermektedir. Aynı grafik okuma mantığını kullanarak diğer bantlar da okunabilir. O zaman bu durumda, bir varlığın fiyatı alt bandı aşarsa, aşırı satım koşullarının göstergesi olabilir. Üst ve alt bantlar, fiyatın büyük olasılıkla sıçrayacağı potansiyel destek ve direnç seviyelerini de göstermektedir. Üst ve alt bantların orta çizgiye göre hareketi Bollinger bantları göstergesinin en önemli faktörüdür. Bantların hareketlerini okuyan alım-satım yapan kişiler ve istatistikçiler ilerleyen dönemlerde piyasa volatilitesini tahmin etmek için Bollinger bantlarını kullanabilmektedirler. Sonuç olarak volatilite artmaya başlarsa, bantlar genişler ve orta çizgiden uzaklaşmaktadır. Aksine piyasa volatilitesi azalırsa, bantlar daralacak ve ortaya doğru hareket edecektir.

Bollinger Bandı Kripto Para Teknik Analizinde Nasıl Kullanılır?

Bollinger Bantları kripto para birimi alım-satım işlemi yapan kişiler tarafından, borsa alım-satım işlemleri yapan kişiler tarafından kullanılması olarak bilinse de, özünde aşırı alım-satım varlıklarını belirlemek için bir araç olarak kullanılmaktadır. Kripto para alım-satım işlemi yapan kişi, yirmi dönem boyunca Bitcoin gibi bir varlığın performansını izlemek için Bollinger Bantlarını kullanabilir, ardından gelişen oluşumlara göre alım-satım kararları verebilmektedir.

Bollinger Bantları, piyasa oldukça değişken olduğu için kripto para ticareti yaparken özellikle yardımcı olabilecek bir araç olarak kullanılabilinmektedir. Bu bantlar olası kesintileri ve bir pozisyona girmek veya çıkmak için en uygun zamanları belirlemek için kullanılabilirler. Bollinger bandının temel teorilerinden biri de, bantlar birbirine yaklaştığında ortaya çıkan “sıkma”dır. Sıkma hareketi genellikle artan volatilitenin ve ardından yeni ticaret fırsatlarının bir işareti olarak kabul edilmektedir. Bollinger Bantları birbirinden uzaklaştığında ise genellikle daha düşük volatilitenin olduğu anlamına gelmektedir. Daha düşük volatilitenin oluşması bir ticaretten çıkma zamanının geldiğinin bir işareti olarak kabul edilebilmektedir.

Fiyat hareketi bantları her iki yönde de artarsa "kırılma" olarak kabul edilmektedir. Fiyat hareketinin kabaca yüzde 95'i bantlar arasında kaldığından, bir kırılmanın yaşanması önemli bir fiyat hareketi olarak kabul edilmektedir.

Bollinger Bantları, bir ticaret eğiliminin gücünü analiz etmek için sıklıkla kullanılmaktadır. Ticari eğilimler güçlüyse, fiyat değeri genellikle üst banda daha yakınsama göstermektedir. Fiyat üst banttan uzaklaşmaya başladığında, bu durum genellikle bir ticaret trendinin gücünü kaybettiğinin göstergesidir. Örnek olarak, bir varlığın fiyat değeri düşüş eğilimindeyse ve uzun bir süre üst banda yakınsayarak ilerliyorsa, alım-satım yapan kişi bunu genellikle düşüş işareti olarak yorumlayacak ve buna göre hareket edecektir.

Bollinger Bantları, otomatik kripto para birimi ticaretinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Otomatik kripto para birimi ticaretinde alım-satım yapan kişiler, Bollinger Bantları ve temel değişkenler dahil olmak üzere teknik göstergeleri tanımak ve bunlara göre hareket etmek üzere programlanmış gelişmiş ticaret botlarını kullanabilmektedirler.

Bollinger Bandı Varyasyonları: %B ve %W

Yatırımcılar ayrıca Bollinger Bantlarına dayalı diğer iki göstergenin de farkında olmalıdır, bunlar: Bollinger Bantları %B (bant genişliği yüzdesi) ve Bollinger Bantları %W (W Alt)’dır. Bollinger Band %B göstergesi, fiyatın bantlara göre nerede olduğunu belirtmektedir. Örneğin:

  • A %B 1'in üstünde, fiyatın üst bandın üzerinde olduğu anlamına gelmektedir.
  • A %B 1'e eşit, fiyatın üst bantta olduğu anlamına gelmektedir.
  • A %B .50'nin üzerinde, fiyatın orta bandın üzerinde olduğu anlamına gelmektedir.
  • A %B 0,50'nin altında, fiyatın orta bandın altında olduğu anlamına gelmektedir.
  • A %B sıfıra Eşit, fiyatın alt bantta olduğu anlamına gelir.
  • A %B sıfırın altında, fiyatın alt bandın altında olduğu anlamına gelir.

%B'yi basit bir gösterge olarak kullanarak, alım-satım yapan kişiler genellikle eğilimleri ve sinyalleri belirleyebilmektedirler. Bollinger Bantları, "W-Bottoms (dipler)" veya çift dipleri doğrulamak için de kullanılabilir. W şeklindeki oluşumlar bir düşüş trendinde meydana gelir ve Bollinger Bantları tarafından ikinci düşüş birinciden daha düşük olduğunda, alt bandın üzerinde kaldığında tanımlanmaktadır. Alım-satım yapan kişiler, bu tanımlamayı yaparak, yakın trend tersine dönme olasılığının sunduğu fırsatlardan yararlanabilirler. Örnek olarak bir W dip görünümü, bir yükseliş trendi olabileceğinden, alım-satım yapan kişilere ikinci en düşük seviyeden sonra alım konusunda daha fazla güven verebilmektedir.

M Üst Formasyonu

Alım-satım yapan kişilerin aradığı diğer bir Bollinger Band oluşumuna “M Top” denmektedir. M top oluşumu, bir zirvenin ardından bir satış sonrasında da ilk yüksek seviyenin yeniden test edilmesiyle oluşmaktadır. İkinci yükseliş, birinciden daha düşük veya daha yüksek olabilmektedir. Bu oluşum gerçekleştiğinde Bollinger Band analizi, yatırımcıların bir varlığın yeni bir yükseliş trendinde olup olmadığını veya dirençle karşılaşıp karşılaşmadığını belirlemesine yardımcı olabilmektedir.

Örnek olarak, ilk yüksek seviye üst banda eşit veya bu bandın dışında ve satış orta banda ulaşır, ikinci en yüksek seviye üst banda ulaşamaz ise alım-satım yapan kişiler, genellikle satma işlemine yönelirler. Bunun sebebi bir yükseliş trendinin görülmesidir. Ayrıca bu ikinci yükseliş üst bandı kırarsa, direncin kırıldığı anlamını da gösterebilir ve bu noktada satın alma işleminin uygun olduğu görülebilmektedir. Alım-satım yapan kişilerin, Double Bottoms ve klasik M Tops gibi temel formasyonları inceleyerek giriş ve çıkışlarını daha hassas bir şekilde zamanlamasına yardımcı olabilmektedir.

Bollinger bantları, kripto para piyasasında gelişen eğilimleri ve fırsatları belirlemek için her gün çok sayıda alım-satım yapan kişiler tarafından kullanılan teknik ticaret aracıdır. Bollinger bantları kripto para birimi alım-satım oluşumlarını inceleyerek, bir dijital varlığın aşırı alınıp satılmadığını belirlemeye yardımcı olabilir ve alım-satım kararları buna göre verilebilmektedir.