Gossip Protocol

İleri Seviye

Gossip protocol yani “dedikodu protokolü” terimi, bilgisayarlar ve diğer dijital cihazlar arasında gerçekleşen belirli bir P2P (eşler arası) iletişim türünü ifade etmektedir. Terim adını sosyal gruplar arasında yaygın olan geleneksel dedikodu biçiminden esinlenmiştir. Organizasyonel ihtiyaçlara göre oluşturulmuş farklı varyantları bulunmaktadır. 

Dedikodu protokolü; veriler ve dağıtılmış bir ağın parçası olan farklı bilgisayar nodeları aracılığıyla iletildiğinde gerçekleşen bir tür iletişim ile ilgilidir. Adından da anlaşılacağı gibi, bir bilgi bir bilgisayardan diğerine yayınlandığında, sonunda tüm ağa yayılıncaya kadar ilerler. Kuruluşların ve kişilerin ihtiyaçlarına göre değişen birden fazla çeşit dedikodu protokolleri mevcuttur.

Szeged Üniversitesi'nden profesör Márk Jelasity'ye göre, iki ana Dedikodu Protokolü türü vardır: bilgi yayma ve bilgi toplama. Bu iki tür, büyük ölçekli dağıtılmış sistemlerin temel öğeleridir.

Bir yandan, çok noktaya yayın olarak da bilinen dedikodu yayımı, geleneksel veri dağıtım yöntemiyle ilgilidir ve her seferinde bir ağ nodeunu etkiler. Öte yandan toplama dedikodu protokolleri, verileri işleyen yani ilk önce bilgiyi özetleyen ve sonra dağıtanlardır. Bu tür dedikodu iletişimi, dağıtılmış veri madenciliği olarak da adlandırılabilir.

Dedikodu Protokolü Türleri

Dedikodu protokollerinin farklı türleri mevcuttur. 

Dissemination Protocols / Yayma Protokolleri: Bunlar bilgiyi yaymak için dedikodu kullanan protokollerdir. İki farklı şekilde çalışır:

  • Olay yayma protokolleri, çok noktaya yayınları gerçekleştirmek için dedikodu kullanır. Olayları rapor eder ancak dedikodu periyodik olarak gerçekleşir ve olaylar aslında dedikoduyu tetiklemez. Olayın gerçekleştiği andan teslim edilene kadar potansiyel olarak yüksek gecikme süresinin olması bu protokol ile ilgili endişelerden biridir. 
  • Arka plan veri yayma protokolleri, katılan düğümlerle ilişkili bilgiler hakkında sürekli dedikodu yapar. Bu protokolde yayılma gecikmesi bir endişe kaynağı değildir çünkü söz konusu bilgiler yavaş değişir.

Toplamları Hesaplayan Protokoller: Ağ nodelarındaki bilgileri örnekleyerek sistem çapında bir değere ulaşmak için değerleri birleştirme yoluyla ağ çapında bir toplam hesaplar. 

Kritpto Paralarda Gossip Protocol

Bitcoin Ağı içinde, bir madenci bir bloğu çözdüğünde çözümü, bir dedikodu protokolü aracılığıyla yayınlar. Bu protokol genel olarak blockchain ağlarında, ağ nodeları tarafından bilgileri hızlı ve güvenilir bir şekilde paylaşmak ve ifşa etmek için kullanılır.