Gwei

Orta Seviye

Gwei terimi, Ethereum blok zincirinin yerel para birimi olan Ether’in (ETH) küçük bir parçasını simgeler. Adından da anlaşılacağı gibi, ETH ile birlikte Gwei, Ethereum'un kripto para biriminin en yaygın kullanılan birimi ve özellikle gaz sistemi ile ilgili konularda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Spesifik olarak, bir Gwei birimi, bir Etherin milyarda biri (bir Nano) olarak tanımlanır. Yani 1 Gwei, 0.000000001 veya 10-9 ETH'ye eşittir. Tersine, 1 ETH ise bir milyar (109) Gwei'ye eşittir.

Ethereum’a göre her bir wei’yi (en küçük Ether birimi) temsil eden nominal Ether birimleri mevcuttur.

Gwei kavramını daha iyi anlamak için, gweiyi kuruş olarak düşünebilirsiniz. Bu durumda gwei kuruş ise Ether lira vazifesi görecektir. Bu durumdan da anlaşılacağı üzere gwei terimi küçük alışverişlerde kullanılan birimleri temsil etmektedir. Bu yüzden de gaz sisteminde yapılan hesaplamalarda gwei kullanılır.

Gwei, kesirli ETH'nin dokuzuncu gücünü belirtmek için “nanoeter” veya basitçe nano olarak da adlandırılmaktadır. Diğer kripto para birimlerinde olduğu gibi, eter asıl olarak sadece teknik durumlar ve kod yazmak için kullanılmaktadır. Daha az yaygın olmasına rağmen, Gwei bazen Shannon, NanoEther veya Nano olarak da anılabilir. Shannon terimi, bilgi teorisinin babası olarak bilinen matematikçi ve kriptograf Claude Shannon'a atıfta bulunmaktadır. 

Gaz ve Gwei İlişkisi

Ethereum, kullanıcıların bir aracı olmadan veya üçüncü bir tarafın müdahalesi olmadan mal ve hizmet satın almak ve satmak için birbirleriyle işlem yaptıkları, Bitcoin’e benzer bir blok zinciri platformudur. Gwei ise, Ethereum ağında kullanılan kripto para birimi eterinin (ETH) bir birimidir. 

Gaz ücreti, Ethereum blok zincirindeki işlemleri işlemek ve doğrulamak için gereken bilgi işlem enerjisini telafi etmek için kullanıcılar tarafından yapılan ödemelere verilen addır. "Gaz limiti", belirli bir işlem için harcanacak maksimum gaz (veya enerji) miktarını ifade etmektedir. Daha yüksek bir gaz limiti, ether veya akıllı kontrat kullanarak bir işlemi gerçekleştirmek için daha fazla iş yapmanız gerektiği anlamına gelmektedir. 

Gwei, en yaygın kullanılan eter birimidir, çünkü "gaz" fiyatları gwei ile daha kolay şekilde belirtilebilmektedir. Örneğin, “gaz maliyeti 0.000000001 eter” demek yerine “gaz maliyeti 1 gwei” diyebilirsiniz.

Basitçe söylemek gerekirse, gaz, Ethereum ağında kullanılan fiyatlandırma mekanizmasıdır. Böyle bir mekanizma, kullanıcılar bir işlem gerçekleştirdiğinde veya bir akıllı sözleşme işlemi gerçekleştirdiğinde ücretlerin hesaplanmasından sorumludur.

Gwei ve Kardeş Eter Birimleri

Gwei, gigawei veya 1.000.000.000 wei'nin kısaltmasıdır. Eterin en küçük (temel) birimi olarak Wei; Türk lirası için kuruş ne ise, Bitcoin için satoshi ne ise odur. ABD doları veya euro gibi fiat para birimlerinde olduğu gibi, ether de farklı birimlere ayrılmaktadır. Nasıl bir Türk lirası için 100 kuruşa ihtiyaç varsa, bir ETH yapmak için de çok fazla wei gerekmektedir. Yaklaşık 10^18 wei ve 10^9 wei bir gwei yapmaktadır. 

1 eter = 1.000.000.000 gwei (109) 1 gwei = 0.000000001 eter 1 kuruş = 0,01 Türk lirası gibi.

Son zamanlarda tepeden gelen ether değerlemeleri ile işlem boyutları küçülmüştür. Örneğin 1 ETH = 800$ ise, o zaman 2$ eşdeğeri için bir etherin (0.0025 ETH) yalnızca bir kısmını harcamanız gerekmektedir. Mining ücreti gibi diğer kısmi maliyetlerin değeri daha da düşük olabilmektedir ki bu da 0.000034243 ETH gibi uzun bir kesirli değerin teklif edilmesini zorlaştırmaktadır. 

Daha küçük işlemlerin doğru bir şekilde ifade edilmesine yardımcı olmak için yeni dijital para birimleri yaygınlaşmaktadır ve bunlar eter açısından çok uzun kesirler gibi görünseler de herhangi bir fiat para birimine dönüştürüldüğünde yüksek değerlere eşit olmaktadır.

Ether Birimleri

Birim Adı

Wei Değeri

Sayısal Değer

Wei (wei)

1 wei

1

Kwei (babbage)

1e3 wei

1,000

Mwei (lovelace)

1e6 wei

1,000,000

Gwei (shannon)

1e9 wei

1,000,000,000

Twei (szabo)

1e12 wei

1,000,000,000,000

Pwei (finney)

1e15 wei

1,000,000,000,000,000

Ether (buterin)

1e18 wei

1,000,000,000,000,000,000

Gwei’nin Takma Adları

Ethereum’un küçük birimleri farklı takma adlara sahiptir. Bu takma adlar geleneği, eterin kurucu rakamlarına bir göndermedir. bunlar kriptografi dünyasındaki etkili figürlere dayanan takma adlarıdır. Örneğin, Gwei, Amerikalı bir matematikçi, kriptograf ve kripto-analiz gurusu olan Claude Shannon'dan sonra shannon olarak da adlandırılabilmektedir. Çoğunlukla, bu takma adları kullananlar, Ethereum'un hayranları ve Ethereum’un içindekilerdir. 

Takma adların anlamları şu şekildedir:

  • Wei (Wei): Bütün modern kripto para birimlerinin kavramlarını formüle eden ve en çok Bitcoin'in öncülü olan B-money’nin yaratıcısı olarak bilinen Wei Dai için.
  • Babbage (Kwei): İlk otomatik hesaplama motorlarını tasarlayan matematikçi, filozof, mucit ve makine mühendisi Charles Babbage için.
  • Lovelace (Mwei): Ada Lovelace, matematikçi, yazar ve bilgisayar programcısı için. Kendisi ilk algoritmayı yayınlayan kişidir.
  • Shannon (Gwei): "Bilgi teorisinin babası" olarak bilinen Amerikalı matematikçi, kriptograf ve kripto analiz gurusu Claude Shannon için.
  • Szabo (Twei): Dijital kontratlar ve dijital para birimi alanındaki öncü araştırmalarıyla tanınan bilgisayar bilimcisi, hukuk bilgini ve kriptograf Nick Szabo için.
  • Finney (Pwei): Bir bilgisayar bilimcisi ve kriptograf olan Hal Finney için. Kendisi Bitcoin'in ilk geliştiricilerinden biriydi ve Bitcoin'in kurucusu Satoshi Nakamoto'dan bir Bitcoin alan ilk insan olduğu iddia edilmektedir.
  • Buterin (Eter): Ethereum'un yaratıcısı Vitalik Buterin için.