Birleşme-Confluence

İleri Seviye

Genellikle bir coğrafya terimi olarak kullanılan confluence yani “birleşme”, iki veya daha fazla nehrin tek bir su kütlesi oluşturmak için bir araya geldiği bir coğrafi noktayı tanımlamak için kullanılmaktadır. Aynı mantıktan yola çıkılarak birden çok yatırım stratejisinin veya alım satım sinyallerinin birleşimini tanımlamak için finans sektöründe de kullanılmaktadır. Kısaca birden fazla strateji ve fikrin eksiksiz bir stratejide birleşmesi anlamına gelir. Bir yatırımcının risk profili ve hedefleri ile uyumlu, kapsamlı bir yatırım stratejisi oluşturmak için iki veya daha fazla ayrı fikir veya strateji birlikte kullanıldığında birleşme oluşur.

Birleşme-Confluence Ne İşe Yarar?

Confluence bir yatırım danışmanının, bir müşterinin risk profilini ve hedeflerini bütünsel olarak temsil eden birden fazla yatırım stratejisini tek bir portföyde birleştirmesine olanak tanıyan bir sistemdir. Portföy birleşimi, birden fazla araca veya yönetilen hesaba yatırım yapılarak sağlanabilir.

Örneğin, agresif yatırım yapan bir müşteriye sahip olan bir yatırım danışmanı, portföyün %20'sinin riskten kaçınan sabit gelir bileşenine yatırılmasını ve %80'inin yüksek büyüme hisse senedi bileşenine yatırılmasını gerektiren bir 20/80 portföy tahsisi belirleyebilir. Bu yatırım danışmanı, portföyün %20'sini düşük riskli bir tahvil yatırım fonuna aktarırken, diğer %80'ini yüksek büyüme hisse senedi stratejisine sahip bir hesaba aktarabilir. Bu iki farklı stratejinin müşterinin risk profilini karşılayan tek bir portföyde birleştirilmesi, kapsamlı bir sonuç elde etmek için birleşme kullanımını temsil eder.

Uzun vadeli yatırımlar söz konusu olduğunda; bir yatırımcı, danışman veya portföy yöneticisi genellikle birden fazla varlık sınıfına yatırım yapan çeşitli stratejilere dayalı bir portföy oluşturursa birleşme sağlanabilir. Bu duruma genellikle portföy çeşitlendirmesi denilmektedir. Bu noktada birleştirmenin, farklı stratejilerin birleşik kullanımıyla ilgili olduğunu, çeşitlendirmenin ise temelde farklı varlık türlerine sahip bir portföy olduğunu hatırlatmakta fayda var. Çeşitlendirmede stratejilerin birleşik olmasına gerek yoktur, sadece farklı türde stratejiler içermesi yeterlidir.

Teknik Analiz

Ticaret ve teknik analiz (TA) konusunda ise birleşme, farklı ticaret yöntemlerini veya TA göstergelerini dikkate alan bir ticaret planının veya stratejisinin geliştirilmesi olarak tanımlanabilir. Ek olarak birleşme terimi, potansiyel bir alım veya satım sinyalinin geçerliliğini doğrulamanın bir yolu olarak çoklu alım satım sinyallerinin birleşik kullanımını tanımlamak için de kullanılabilir.

Örneğin, bir kişinin direnç ve destek seviyelerine dayalı potansiyel bir ters fiyat bölgesi tespit ettiğini farz edelim. Ancak ticareti gerçekleştirmeden önce (yani bir pozisyon açmadan) bu kişi, hareketli ortalamaların sonuçlarına bakarak, bu sonuçların ters fiyat bölgesi gösterip göstermediğine de bakabilir. Bunun dışında, analizlerinin geçerliliğini daha da fazla test etmek ve onaylamak için Ichimoku Bulutu yöntemini de kullanabilirler. Ichimoku Bulutu yöntemi, aynı grafikte birden fazla göstergeyi birlikte gösteren bir teknik analiz yöntemidir. Bu örnekte görüldüğü üzere, teknik analiz yapılırken birden fazla analiz yöntemi kullanılarak bir sonuca ulaşılabilir. 

Bir piyasa eğilimi veya fiyatın tersine dönme seviyesi, birden fazla veri kaynağı ve alım satım sinyali kullanılarak doğrulanabilir. Bu duruma teknik analiz birleştirmesi denilmektedir. Sonuç olarak birleşmiş teknik analiz kullanan bir kişinin, bir pozisyonu açmak-kapatmak ya da sadece harekete geçmek konusunda en iyi anı beklemek için daha fazla nedeni olacaktır.