Altın Kesişim - Golden Cross

Orta Seviye

Altın kesişim (Golden cross), nispeten kısa vadeli hareketli ortalamanın uzun vadeli hareketli ortalamayı ya da direnci keserek oluşturduğu grafik formasyonudur. Altın kesişimde genelde kısa vade için 50 günlük MA, uzun vade için 200 günlük MA kullanılır. Altın kesişim, yükseliş işareti olarak kabul edilir ve fiyat için büyük bir yeniden canlanma potansiyeli gösterir. 

Altın Kesişim'in Aşamaları

Altın kesişim, üç aşamada oluşur:

  • Düşüş trendi sırasında kısa vadeli hareketli ortalama, uzun vadeli hareketli ortalamanın altında seyreder,
  • Piyasada bir trend değişiminin belirmesiyle kısa vadeli hareketli ortalamalar, uzun vadeli hareketli ortalamaları aşar,
  • Yükseliş trendinde kısa vadeli hareketli ortalamalar, uzun vadeli hareketli ortalamaların üzerinde kalır.

Şimdi bunlara biraz daha detaylı bakalım.

İlk aşama, satış tükendiği için bir düşüş trendinin sonunda dibe vurmasını gerektirmektedir. İkinci aşamada, kısa vadeli hareketli ortalama, daha uzun vadeli hareketli ortalamayı aşarak trendin tersine döndüğünü gösterir. Bu bir boğa sinyalidir. Son aşamada ise yükseliş trendi, daha yüksek fiyatlara kadar devam eder ve kısa vadeli hareketleri ortalama, uzun vadelinin üzerinde kalır. Ta ki ölüm kesişimi görülene kadar.

Ölüm kesişimi nedir?

Ölüm kesişimi, en basit tanımıyla, altın kesişimin tersidir. Yani ölüm kesişiminde kısa vadeli hareketli ortalama, uzun vadeli hareketli ortalamanın altına iner. Doğal olarak ölüm kesişimi genelde boğa işareti olarak yorumlanır.

Altın kesişim ve ölüm kesişimi arasındaki fark

Altın kesişim (Golden cross) ile ölüm kesişimi (death cross) birbirin tam tersi iki formasyonudur. Altın kesişim, uzun vadeli bir boğa piyasasına işaret ederken ölüm kesişimi, ayı piyasası işareti olarak görülür.

Altın kesişim, kısa vadeli hareketli ortalama, uzun vadeli büyük bir hareketli ortalamayı yukarı doğru kestiğinde meydana gelir. Analistler ve traderlar bunu piyasada kesin bir yukarı dönüş sinyali olarak yorumlar. Aşağı yönlü bir hareketli ortalama geçişi ise ölüm kesişimini oluşturur ve piyasada belirleyici bir gerilemeye işaret eder.

Her iki geçiş de yüksek işlem hacmiyle birlikte yapıldığında daha önemli kabul edilir. Geçiş gerçekleştiğinde, uzun vadeli hareketli ortalama, o noktadan itibaren piyasa için altın kesişimde destek seviyesi, ölüm kesişiminde ise direnç seviyesi olarak görülür. nin güçlü bir teyidi olarak ortaya çıkmaktadır.

Hareketli Ortalamalar

Dönem, belirli bir zaman dilimini temsil etmektedir. Altın kesişim göstergesini değerlendirirken en yaygın kullanılan hareketli ortalamalar, 50 dönem (önceki 50 saat, gün, hafta vb.) ve 200 dönem hareketli ortalamalarıdır. Genel olarak, daha büyük zaman dilimleri daha güçlü kalıcı kırılmalar oluşturma eğilimindedir. 

Günlük traderler, gün içi altın kesişim için genellikle 5 dönemli ve 15 dönemli hareketli ortalamalar gibi daha küçük zaman dilimlerini kullanırlar. Grafiklerin zaman aralığı da 1 dakikadan haftalara veya aylara kadar ayarlanabilir. Daha büyük dönemlerin daha güçlü sinyaller vermesi, grafik zaman periyotları için de geçerlidir. Grafik zaman çerçevesi ne kadar büyük olursa, altın kesişim kırılması da o kadar güçlü ve kalıcı olur.

Altın kesişim, hem basit hareketli ortalama (SMA) çiftlerini hem de üstel hareketli ortalama (EMA) çiftlerini kullanabilir. Bazı traderlar, modelin ek teyidi için altın kesişim formasyonuna eşlik edecek yüksek işlem hacmi arayabilir.

Kesişim gerçekleştiğinde uzun vadeli hareketli ortalama genelde güçlü bir destek alanı olarak kabul edilir. Bazı traderlar, piyasaya giriş noktası için bu hareketli ortalamanın yeniden test edilmesini bekleyebilir.

Tüm grafik modellerinde olduğu gibi altın kesişimde de daha yüksek zaman dilimli sinyaller, genelde, daha düşük zaman dilimli sinyallerden daha güvenilirdir. Bu nedenle, günlük grafikteki bir altın kesişim saatlik grafikteki altın kesişimden muhtemelen piyasa üzerinde daha önemli bir etkiye sahip olacaktır. Öte yandan, yüksek zaman dilimine sahip bir altın kesişimin bile yanlış bir sinyal olabileceğini unutmamak önemlidir. Böyle bir senaryoda teknik olarak altın kesişim gerçekleşir ancak piyasa kısa süre sonra tersine döner ve altın kesişim geçersiz hale gelir. Bu nedenle riski uygun şekilde yönetmek oldukça önemlidir.