Fırsatı Kaçırma Korkusu-Fear Of Missing Out (FOMO)

Başlangıç Seviyesi

FOMO, "Kaçırma Korkusu"nun (Fear Of Missing Out) kısaltmasıdır. Kavram, ilk olarak 2000 yılında Dr. Dan Herman tarafından "Marka Yönetimi Dergisi" başlıklı akademik bir makalede kullanılmıştır. Bununla birlikte FOMO kısaltması, birkaç yıl sonra Patrick McGinnis tarafından 2004 yılında Amerikan dergisi "The Harbus" ta yayınlanan bir görüş yazısında türetilmiştir.

Kaçırma korkusu kavramı, kaygı hissine veya başkalarının siz kaçırırken olumlu veya benzersiz bir deneyim yaşıyor olduğu fikrine atıfta bulunur. Bu durum sosyal medyada çokça karşılaşılan bir durumdur. Genellikle birisi yaşadığı bir tecrübeyi çok iyiymiş gibi paylaşır ve bunun üzerine bu paylaşımı gören kişi genellikle aynı tecrübeyi yaşayamadığı için kendisini kötü hisseder.

Finans Dünyasında FOMO

Finansal piyasalar ve ticaret bağlamında FOMO, bir tüccar veya yatırımcının potansiyel olarak kârlı bir yatırımı veya alım satım fırsatını kaçırdığında oluşan hissettiği korkuyu ifade eder. FOMO hissi, bir varlığın nispeten kısa bir süre içinde önemli ölçüde değer kazanması durumunda özellikle yoğun görülür. Bu durum genellikle bir bireyin ve bir bütün olarak piyasa topluluğunun mantık ve akıl yürütme yerine duyguya (kaçırma korkusu) dayalı piyasa kararları vermesi ile sonuçlanır. Disiplinsiz perakende yatırımcıları için bu durum özellikle tehlikelidir, çünkü çoğu zaman aşırı fiyatlı bir varlığın alım satımının çok daha büyük mali kayıp risklerine yol açtığı bir duruma yol açabilir.

Kripto Paralarda FOMO

Bir olayı kaçırma ya da bir şeyden mahrum kalma korkusu olan FOMO, kripto para dünyasında da kullanılan bir terim. Kripto para dünyasındaki kullanımı bir alım fırsatını kaçırmayı nitelemektedir. FOMO hissine kapılan yatırımcılar, akılcı kararlar vermek yerine telaşa kapılarak düşünmeden karar verebilir. FOMO durumundaki bir yatırımcı oldukça riskli kararlar alabilir.