Boğa Piyasası-Bull Market

Başlangıç Seviyesi

Boğa piyasası terimi, bir piyasanın fiyatlarındaki olumlu bir eğilimi ifade etmektedir. Sadece kripto para birimi alanında değil, aynı zamanda geleneksel pazarlarda da yaygın olarak kullanılmaktadır. Kısacası boğa piyasası, kısa bir sürede gerçekleşen ve tutarlı fiyat artışı sunan güçlü bir piyasa yükselişiyle ilgilidir. 

Geleneksel piyasalarla karşılaştırıldığında, kripto para piyasaları daha küçüktür ve dolayısıyla daha da volatildirler. Bu nedenle, bir veya iki günde %40'lık bir fiyat artışının oldukça yaygın olduğu güçlü ve tutarlı boğa piyasaları görmek oldukça yaygındır. Boğa piyasası, herhangi bir güçlü piyasa faaliyetine atıfta bulunmak için her ne kadar serbest bir şekilde kullanılabilse de, genellikle geleneksel piyasalarda bir varlığın fiyatı önceki düşüş noktasından %20 veya daha fazla yükseldiğinde kullanılmaktadır. Boğa piyasası, yatırımcılar bir varlığın gelecekteki performansı veya genel piyasa endeksleri hakkında iyi düşündüğünde ortaya çıkmaktadır. Bu da bu olumlu görüşlerin piyasaya yatırım olarak dönmesi anlamına gelir.

Boğa piyasasında bir finansal varlığın fiyatı uzun süreli bir yükseliş trend eğilimi göstermektedir. Peki neden boğa simgesi pozitif fiyat hareketini temsil etmektedir? Bu terim, bir boğanın avına saldırma biçiminden kaynaklanmaktadır. Bir boğa boynuzlarını avını yukarı çekmek için kullanır, yatırımcılar da sermayelerini hisse senetlerinin veya kripto para biriminin fiyatını yukarı çekmek için kullanmaktadırlar. Boğa piyasası sırasında yatırımcılar çok iyimserdir. Bu iyimserlik biçimine yükseliş trend eğilimi de denmektedir. İnsanlar piyasada boğa olduğunu iddia ettiklerinde, aslında fiyatların uzun vadede artacağından emin olduklarını vurgulamaktadırlar. Daha uzun bir pozitif fiyat hareketi dönemi boğa piyasası olarak adlandırılır. Buna uygun en güzel örnek Wall Street’teki boğa heykeli olabilir; bu heykel boğa piyasasına olan güveni ve fiyatların artacağı ümidini sembolize etmektedir.

Tarihsel olarak, bir boğa piyasasının ortaya çıkmasına katkıda bulunan bir dizi faktör olmuştur. Geleneksel döviz piyasalarında, güçlü bir gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) ve düşük işsizlik rakamları, genellikle olumlu piyasa koşullarını üreten ve yatırımcıların güveninin artmasına neden olan faktörlerden bazılarıdır. Bu faktörler aynı zamanda kripto para piyasaları üzerinde dolaylı bir etki yaratabilir, ancak kripto alanı daha küçük bir niş içerdiğinden, belirli bir şekilde davranma eğilimindedir ve her zaman geleneksel pazarlar veya ekonomik endekslerle ilişkilendirilebileceği anlamına gelmemektedir.

Piyasa fiyatlarında %20'lik bir artış genellikle bir yükseliş eğiliminin başlangıcı olarak görülse de, yaklaşan bir boğa piyasasını tahmin etmek o kadar kolay değildir. Alım-satım yapan bireyler ve analistler, sinyalleri ve eğilimleri tanımalarına yardımcı olmak için çeşitli araçlar ve sistemler kullanmaktadırlar. Teknik analiz göstergelerinin birkaç örneği arasında, hareketli ortalamalar (MA'lar), Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD), Göreceli Güç Endeksi (RSI), Bakiye Hacmi (OBV) gibi yöntemler yer alır.

Yıl 2017: Son Bitcoin Boğa Piyasası

Bitcoin kendi dönemi boyunca birkaç defa boğa piyasası seyrini yaşamıştır. Yaşanılan en son boğa piyasası birçok kişi tarafından hatırlanmaktadır. Özellikle 2017 yılında Bitcoin ve kripto para fiyatları katlanarak artmıştır. Yaşanılan bu büyük artış kripto parayı birçok kesime karşı ilgi çekici hale getirmiştir. Ayrıca Bitcoin, çok çeşitli insanların zihninde ilgi uyandıran bir hale gelmiştir; kuaförlerden Warren Buffett ve Bill Gates'e kadar neredeyse herkesin konuştuğu bir gündem meydana gelmiştir. Bu dönemde kripto para borsaları her zamankinden daha yoğun olduğu için yatırımcılar arasında kaybetme korkusu da büyük oranda yaşanmıştır. 2017'de Bitcoin fiyatı sadece bir yıl içinde bin euro değerinden on altı bin euro değeri üzerine çıktığı için, bir çok insan kripto para birimlerine ve jetonlara yatırım yapmakta ve neredeyse her gün ICO’lar piyasaya çıkmaktaydı.

Bear ve Bull Piyasaları Karşılaştırması

Bitcoin ve kripto para fiyatlarını düzenli olarak takip edildiğinde boğa ve ayı piyasası terimleri kaçınılmaz olacaktır. Bu terimlerin esasında ne anlam taşıdıkları ve neden bu iki hayvan temsili olarak olumlu ve olumsuz piyasa  modellerini tanımlamak için kullanıldığı bu yazın metninde açıklanacaktır. 

Boğa piyasası terimi, daha uzun seyirde bir fiyat artışı izleyen dönemi tanımlamak için kullanılmaktadır. Boğa piyasası bir hisse senedinin değerindeki fiyat artışını gösterirken, ayı piyasası bunun tam tersi seyir izlemektedir. Ayı piyasası, bir hisse senedinin veya Bitcoin'in değerinin daha uzun seyirde bir süre boyunca fiyat düşüşü dönemini anlamına gelmektedir. 

Bir ayı piyasasının tam tersi duruma boğa piyasası adı verilmektedir. Boğa piyasası durumu yatırımcılar iyimser hissettiğinde ortaya çıkan bir durumdur. Yükselen fiyatlar piyasaya olan güveni  artırır ve şirketler veya bireyler kendilerini daha güvende hissettikçe, giderek daha fazla yatırım yapmaya başlarlar. Sonuç olarak bu da piyasada bulunan fiyatların daha da artmasına neden olur. Ekonomistler, 1929 ile 2014 yılları arasında ABD’de 25 boğa piyasası ve 25 ayı piyasası görüldüğünü söylemektedir. Bu verilere göre ortalama bir ayı piyasasında kayıp yaklaşık -%35 iken, ortalama bir boğa piyasasında kazancı kabaca -%104 civarında hesaplanmıştır. Bu bilgilerin yardımıyla piyasada sürekli oluşan ayı ve boğa piyasalarının gözlemlenmesi ve tahmin edilmesi mümkün olmaktadır.

Boğa Piyasası ve Ayı Piyasasının Özellikleri

Boğa piyasası ve ayı piyasası terimleri, kripto para piyasası da dahil olmak üzere tüm finansal piyasalarda kullanılmaktadır. Bu kelimeler öncelikle geleneksel borsalarda da kullanılmakta ve fiyat eğilimlerine atıfta bulunmaktadırlar. Boğa piyasası, fiyatların artmasıyla sonuçlanan iyimserlikle karakterize edilmektedir. Ayı piyasası ise, fiyatların düşmesine neden olan karamsarlıkla karakterize edilmektedir. Bitcoin ve kripto para yatırım olarak kullanıldığı için boğa ve ayı piyasası terimleri kripto para piyasasında da yaygın olarak kullanılmaktadır. Boğa piyasası veya ayı piyasası çeşitli koşullar altında ortaya çıkabilmektedir. Örnek olarak arz ve talepteki bir değişimi veya ekonomideki bir değişiklik piyasadaki psikolojik etki de göz ardı edilerek düşünülürse, fiyat hızla artıyor mu, boğa piyasasının işaretlerinin olup olmadığı gözlemlenebilir.