Başa Baş Noktası-Break Even Point (BEP)

İleri Seviye

Break even point ya da Türkçesiyle başa baş noktası, bir yatırımcının herhangi bir zarar veya kâr elde etmesinin beklenmediği durum olarak adlandırılmaktadır. Esasen, alınan kripto paraların toplam maliyetinin (giderlerin) toplam satışa (gelirlere) eşit olduğu ve böylece satışların yapılan tüm masrafları karşılayabileceği noktaya başa baş noktası denmektedir. 

Finansal açıdan başa baş noktası (BEP), toplam maliyet ve toplam gelirlerin eşit olduğu noktadır. Bu noktada kâr veya zarar yoktur ve ödenmesi gereken tüm masraflar karşılanacaktır. Daha net bir ifadeyle başa baş noktası (BEP), toplam maliyeti (sabit ve değişken maliyetler) karşılaması gereken satış miktarını ifade etmektedir.

Başa baş noktası, finansal analizde en yaygın kullanılan araçlardan biridir. Girişimciler, yatırımcılar, muhasebeciler ve hatta alım-satım yapan kişiler başa baş noktasından sürekli yararlanmaktadır. BEP'ler, blok zinciri ve kripto para birimi alanındakiler de dahil farklı türdeki işletmeler için de yararlı olabilir. Bir şirket başa baş noktasının üzerine çıkmayı başardığında kâr etmeye başlar. Doğal olarak, işletmelerde BEP analizi, şirketlerin gelirlerine ve sabit operasyonel maliyetlerine göre kâra geçmekten ne kadar uzakta oldukları konusunda fikir sahibi olmalarına olanak tanır. Finans analizinin en önemli araçlarından olan başa baş noktası, yatırımcıların ve işletme sahiplerinin bir yatırımın zararla mı yoksa kârla mı sonuçlanacağını öngörmelerine katkı sağlar.

Blok zincir alanında ise kripto para trader'ları mevcut kâr ve zarar durumlarını belirlemek ve alım satım stratejilerini buna göre ayarlamak için başabaş noktası analizini kullanabilir. Bu nedenle BEP, başa baş katsayısı kavramıyla yakından ilgilidir. BEP hesaplamaları, madencilik faaliyetlerinin kârlı olup olmadığını belirlemek için madenciler tarafından da yapılmaktadır

Başa Baş Noktası Formülü

Başa baş noktası formülünde üç temel değişken dikkate alınır: Sabit maliyetler, değişken maliyetler ve satış fiyatı. 

Sabit maliyetler, satış hacminden bağımsızdır ve değişmez ancak üretim için çok önemlidir. Değişken maliyetler, bir şirketin veya işletmenin üretimine bağlı olarak değişen maliyetlerdir. Bir ütünün satış fiyatı ise tüm süreçler sonunda son kullanıcıya sunulduğu ücrettir.

Başa baş noktası, bu üç değişkeni içeren bir formülle belirlenir. Bu formül şu şekildedir: Başa Baş Noktası = Sabit Maliyet / Birim Satış Fiyatı – Birim Başına Değişken Maliyet

Bir örnekle başa baş noktası hesaplama

Sabit maliyetleri yaklaşık 500 bin ABD doları ve brüt marjı yüzde 20 olan bir şirket hayal edin. Şirketin başa baş noktasına gelmesi için 2,5 milyon ABD doları değerinde mal üretmesi gerekmektedir. Aşağıdaki işlem ile bu basit hesaplama görülebilir:

Başa Baş Noktası = 500.000$ / 0,2 = 2.500.000$

Bu senaryoda 2,5 milyon ABD dolarının üzerindeki herhangi bir gelir, şirketin tüm sabit ve değişken maliyetleri karşılamasını ve sonuç olarak kâr etmesini sağlayacaktır.