Siyah Kuğu Teorisi-Black Swan Event

İleri Seviye

Siyah kuğu teorisi (black swan event), beklenmedik bir şekilde gerçekleşen ve önemli bir etkiye sahip olan bir olaydır. Siyah kuğu teorisinin veya siyah kuğu olgusunun tarihi,  2. yüzyılda Romalı bir şair olan Juvenal'in Latince bir söylemine dayanır ve şairin söylemi şu şekildedir:

“rara avis in terris nigroque simillima cygno”.

Bu Latince ifade, "bu topraklarda nadir bulunan bir kuş türü ve bu kuş siyah bir kuğuya çok benziyor" anlamına gelmektedir. Başlangıçta bu cümle ilk kullanıldığında, siyah kuğuların dünya üzerinde var olmadığı düşünülmekteydi. Siyah kuğu olgusu, istatistikçilik ve alım-satım yapan Nassim Nicholas Taleb tarafından 2007'de açıklanmış ve Siyah Kuğu: Olasılıksız Gözükenin etkisi adlı bir kitap yayınlayarak  bu kavramı biraz daha genişletilerek resmileştirmiştir. 

Çoğu yatırımcının öncesinden keşfettiği gibi, kripto para birimlerine yatırım yapmanın çeşitli riskleri olmaktadır. Ancak San Francisco merkezli bir kripto para varlık yönetimi şirketi olan Bitwise'ın araştırma ve geliştirme başkan yardımcısı Matthew Hougan, siyah kuğu riskinin sıklıkla tartışılmayan bir risk olduğunu söylemektedir. Siyah kuğu riski, beklenmedik bir olayın meydana gelme olasılığını ifade etmesi sebebiyle Taleb’e göre, siyah kuğu riskinin üç özelliği vardır, bunlar: Nadirlik, Aşırı Etki ve Geriye Dönük Öngörülebilirliktir ve siyah kuğu olgusu genellikle üç şekilde gerçekleşmektedir:

  • Siyah kuğu aykırı olmayı temsil etmektedir. Bu durum, normal beklentilerin ötesindedir bu nedenle bu olayın tahmin edilmesi imkansızdır.
  • Olay gerçekleştikten sonra hiçbir şey eskisi gibi olamamaktadır.
  • Bir siyah kuğu olgusunun ilk kez yaşanmasından sonra bu olayın mantıklı bir açıklaması yapılabilir ve aynı olayın tekrar yaşanması bu kez tahmin edilebilir bir hal almaktadır.

Siyah kuğu teorisi, kripto para birimi endüstrisinde çeşitli biçimler alabilmektedir. Örnek olarak Hougan, belirli ülkelerdeki borsalarda meydana gelen kripto para ticaretinin çoğunluğu nedeniyle düzenleyici riskin büyütüldüğünü belirtmiştir. Bu tür ülkelerdeki hükümetlerin kripto para ticaretine veya belirli borsalara kısıtlama getirmesi, dijital para biriminin fiyatlarını düşürebilmektedir.