Tasdik Defteri-Attestation Ledger

Başlangıç Seviyesi

Türkçe’de tasdik defteri olarak kullanılan “attestation ledger”, bireysel işlemlerin kanıtını sağlamak üzere oluşturulan bir çeşit hesap defteridir. Finansal işlemlerin gerçekleştiğini doğrulamak ya da işlem veya ürünlerin gerçekliğini kanıtlamak amacıyla kullanılır.

Tasdik Defterinin Amacı

Adından da anlaşılacağı üzere tasdik defteri, yapılan işlemlerin gerçekliğini doğrular. Bir işletmede var olan her finansal işlemin yasal kanıtıdır. Bu yasal kanıt, vergi dairesine yapılacak vergi beyannamesinin doğruluğuna dair sürdürülebilir bir kanıt sağlamak için gerekli olan vergi beyannamesi temliki için zorunludur. Bu nedenle, tüm ticari ve ticari işletmeler için zorunludur.

Blockchain Teknolojisinde Attestation Ledger

Tasdik defteri, gerçekleşen işlemlerin kanıtını sağlayan bir kayıttır. Blokzincir teknolojisinin ve akıllı sözleşmelerin gelişmesi faturalar, satış makbuzları, banka hesap özetleri ve alacak belgesi gibi fiziki makbuzlar aracılığıyla her para hareketini kaydetmeye yönelik geleneksel finansal kültürünü dijitalleştirmiştir. 

Attestation ledger dağıtık defter teknolojisinde, katılan her bilgisayar veya node tarafından ayrı ayrı ve bağımsız olarak güncellenen, dünya çapında Blokzinciri tabanlı bir ağ üzerinde çalışan her tür kayıttan oluşur. P2P'ler (eşler arası), varlıkların birden fazla yerde değiş tokuşunu ve transferini aynı anda kaydetmek için kullanılır.