İşlem-Transaction

Başlangıç Seviyesi

İşlem, alıcı ile satıcı arasındaki tamamlanmış bir alışverişi tanımlayan bir anlaşmadır. Bir finansal işlemde paraya karşılık mal, hizmet veya finansal varlık değiş tokuş edilir. 

İşletme muhasebesinde, işlem kavramının bu basit tanımı biraz yanıltıcı olabilir. Bir işlem, bir şirket tarafından tahakkuk muhasebesi mi yoksa nakit muhasebesi mi kullandığına bağlı olarak daha erken veya daha sonra kaydedilebilir. Bu bakımdan bir işlemin mutlaka tamamlanmış olması gerekmez.

İşlem Türleri

Bir işletmenin, tahakkuk esaslı muhasebe yöntemini veya nakit muhasebe yöntemini kullanarak gelir ve gider işlemlerini kaydedip kaydetmemesi, ilgili şirketin finansal ve vergi raporlamasını etkiler.

Tahakkuk esaslı muhasebe yöntemi, paranın ne zaman alındığına veya giderlerin ne zaman ödendiğine bakılmaksızın, bir işlemin gerçekleştiği anda kaydedilmesini gerektirir. Nakit muhasebe yöntemi ise yalnızca para alındığında veya giderler ödendiğinde bir işlemi kaydeder. Bu, bir niyet mektubu veya bir mutabakat zaptı gerektirebilir.

Bir alıcı ve bir satıcı arasındaki satış işlemi nispeten basittir. A kişisi, bir ürün veya hizmet karşılığında B kişisine ödeme yapar. Taraflar şartlar üzerinde anlaştıkları zaman mal veya hizmet karşılığında para verilip takas yapılır ve işlem tamamlanır.

Muhasebe dünyasında ise işlemler daha karmaşık olabilir çünkü işletmeler gelecekteki bir tarihe kadar gerçekleşmeyecek bir anlaşmayı bugün yapabilirler veya işletmelerin bilinen ancak henüz vadesi gelmemiş gelir veya giderleri olabilir. Üçüncü taraf işlemleri de süreci karmaşıklaştırabilir.

Kripto Para İşlemi Nedir?

Kripto para dünyasında da işlem, bir alıcı ile satıcı arasındaki kripto varlık takasını ya da bir hizmet ve ürün karşılığında yapılan kripto para ödemesini ifade eder. Kripto para dünyasında işlemler, blokzincir üzerinde gerçekleşir. Örneğin, bir Bitcoin (BTC) işlemi, Bitcoin blokzincir ağında yayımlandıktan sonra Bitcoin madencileri tarafından doğrulanarak blokzincire kaydedilir.

Akıllı sözleşmelerin ortaya çıkmasıyla beraber blokzincirde yapılabilecek işlemlerin sınırları da genişlemiştir. Akıllı sözleşmeler, basitçe, iki taraf arasındaki işlemleri güvenilir şekilde yürütebilen programlardır. Akıllı sözleşmeler sayesinde kripto para işlemlerinde tarafların birbirlerine güvenmeleri gerekmez; akıllı sözleşme, işlemin doğru şekilde tamamlanmasını garanti eder. Geleceğe dönük işlemlerde akıllı sözleşmeler kullanılabilir. Örneğin, işlemin tamamlanmasının iki taraf arasındaki anlaşmanın şartlarının gerçekleşmesine bağlı olduğu durumlarda akıllı sözleşmeler devreye girer. 

Kripto para dünyasında tüm işlemler kripto para cüzdanlarında yaratılır.