Aktif Yönetim-Active Management

Başlangıç Seviyesi

Aktif yönetim (active management), farklı kaynaklardan elde edilmiş fonların, en yüksek verimi sağlayacak şekilde yatırım alternatifleri arasında dağıtılması anlamına gelir. Aktif yatırım olarak da anılan aktif yönetim, fon yöneticileri ya da komisyoncular tarafından yapılan alım ve satım işlemleridir.

Aktif yönetim yapan kişiler yani aktif yöneticiler, piyasadaki çalkantıları kullanarak yatırımlarından hedefledikleri geri dönüşü almayı veya yatırımlarının daha iyi performans sergilemesini beklerler.

Aktif Yönetim-Active Management

Kimler Aktif Yönetim Yapar?

İsteğe bağlı olarak bireysel düzeyde de aktif yönetim gerçekleştirilebilir. Bireysel düzeyde yapılan aktif yönetimi, rasyonel ve kâr etme amacı güden alım ve satım işlemleri olarak açıklayabiliriz. Ancak genelde aktif yönetim, belirli bir grup fon yöneticisi veya komisyoncu tarafından yapılmaktadır.

Aktif Yönetim ile Nasıl Başarı Sağlanır?

Aktif yönetim yapanların başarılı olabilmeleri için piyasayı yakından takip etmeleri gerekmektedir. Bu sayede kâr getiren alım ve satım işlemleri yapma şanslarını artırabilirler.

Aktif yönetim, normalde piyasa ile ilgili yapılan analitik araştırmalara ve yatırım kararlarına dayanır. Aktif yönetim yapan kişiler piyasayı bir şekilde yenebileceklerine inansalar da bu inanç Etkin Piyasalar Hipotezi’ne (Efficient-Market Hypothesis - EMH) ters düşer. EMH, bir ürünün mevcut fiyatının bu ürüne dair tüm bilgileri alıcıya verdiğini savunur. Dolayısıyla bu hipoteze göre piyasada zaten fazla çalkantı olamaz. Bu nedenle, aktif bir yönetim stratejisinin başarısı tamamen yöneticilerin öznel yorumlarına ve piyasayı başarılı bir şekilde tahmin etme becerilerine bağlıdır.

Pasif Yönetim (Endeksleme)

Aktif yönetimin yanı sıra pasif yatırım stratejileri de mevcuttur. Bunlara pasif yönetim ya da endeksleme denir. Endeksleme, uzun süreli alınıp satılmayacak yatırım portföylerinden oluşur. Yani fon yöneticileri veya komisyoncular endeksin performansına dayalı bir portföy oluştururlar. Pasif yönetim takipçileri, EMH'ye inanırlar ve buna göre hareket ederler.

Pasif yönetim (endeksleme) aslında yatırımda oluşabilecek insan kaynaklı zararları minimuma indirgemek için kullanılan bir stratejidir. Endeksleme işlemi genellikle ortak fonlarda veya borsa yatırım fonlarında gözlemlenebilir.