Supply Chain

Başlangıç Seviyesi

Türkçe karşılığı tedarik zinciri olan “supply chain” terimi, belirli bir ürünün üretilmesine ve dağıtılmasına veya belirli bir müşteriye hizmet verilmesine dahil olan kişi ve işletmelerden oluşan bir ağdır. Bu ağ farklı faaliyetleri, insanları, varlıkları, bilgileri ve kaynakları içerir. Tedarik zinciri aynı zamanda ürünü veya hizmeti orijinal durumundan müşteriye ulaştırmak için atılan adımları da temsil eder. Şirketler, maliyetlerini azaltabilmek ve iş ortamında rekabetçi kalabilmek için tedarik zincirleri geliştirmektedir.


Tedarik zincirleri hammadde tedarikçilerini, bu malzemeleri parçalara dönüştüren tesisleri, montaj tesislerini, depolama ve nakliye hizmetlerini, perakende satış mağazalarını ve bir işletmenin müşterilerine mal ve hizmet sunmasını maddi olarak mümkün kılan diğer tüm varlıkları içerir.


Küresel Tedarik Zincirlerinin Önemi

Tedarik zinciri yönetimi çok önemli bir süreçtir çünkü optimize edilmiş bir tedarik zinciri daha düşük maliyetler ve daha hızlı bir üretim döngüsü sağlar. Modern tedarik zincirleri, işletmelerin yerelleştirilmiş bir tedarik zinciri kullanırken elde edebileceğinden daha düşük maliyetlerle çok çeşitli parçalara, ürünlere ve malzemelere erişmesine olanak tanıyarak tüm dünyayı kapsayabilir. Sonuç olarak, bu işletmeler kârlarını artırabilir ve yeni pazarlarda iş fırsatlarına erişebilir. 

 

Tedarik zincirlerinin birçok farklı ülkeden ürün tedarik etmesi, modern tedarik zincirlerinin oldukça karmaşık olmasına neden olur. Tüm bu saydığımız etkenlere bir sonuç olarak, tedarik zinciri yönetimi etrafında büyük bir endüstri gelişmiştir. Supply chain yönetimi, tedarik zincirlerini mümkün olduğunca verimli hale getirirken içlerindeki potansiyel riskleri azaltan bir uygulamadır.

 

Supply Chain Adımları

Bir tedarik zinciri, bir ürün veya hizmeti müşteriye ulaştırmak için bir dizi adımdan oluşur. Adımlar, hammaddelerin taşınması ve bitmiş ürünlere dönüştürülmesi, bu ürünlerin taşınması ve son kullanıcıya dağıtılmasını içerir. Tedarik zincirinde yer alan kuruluşlar arasında üreticiler, satıcılar, depolar, nakliye şirketleri, dağıtım merkezleri ve perakendeciler bulunur.

 

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik zinciri yönetimi, iş sürecinin çok önemli bir parçasıdır. Bu zincirde beceri ve uzmanlık gerektiren birçok farklı halka vardır. Supply chain yönetimi etkili olduğunda, bir şirketin genel maliyetleri düşebilir ve kârlılığı artabilir. Bir halka kırılırsa, zincirin geri kalanını etkileyebilir ve maliyetli olabilir.

 

Blokzincirler ve Supply Chain

Tüm avantajlarına rağmen küresel tedarik zincirleri bazı problemlere sahiptir ancak bu problemlerin büyük bir kısmı Blokzincirlerin kullanımı ile çözülebilmektedir. Supply chain yönetiminde, Blokzincir’in umut verici bir uygulaması, tedarik zinciri şeffaflığını artırmaktır. Küresel tedarik zincirlerinin içsel karmaşıklığı, onları saydam olmayan ve kötüye kullanıma açık hale getirmektedir. Bununla birlikte, Blokzincir ile dağıtık defter kullanımı; bir tedarik zincirinde birbirine bağlı işletmeler, ürünlerin tedariki ve mülkiyeti ile ilgili kalıcı kayıtlar oluşturulmasını ve böylece daha şeffaf ve verimli bir tedarik zinciri kurulabilmesini sağlar. Bu tür bir kayıt tutma yöntemi, şirketlerin önemli kaynakları daha yararlı görevlere tahsis etmelerine olanak tanıyan daha az iç denetim gerektirir.


Tedarik zinciri yönetimi için Blockchain teknolojisinin kullanılması, şirketlerin akıllı sözleşmeler kullanarak idari maliyetlerini azaltmalarına da yardımcı olabilir. Akıllı sözleşme sistemi, işletmelerin ürünlerini supply chain aracılığıyla takip etmelerine ve sahiplik haklarını otomatik olarak belirlemelerine yardımcı olabilir. Ürünler teslim edildiğinde otomatik ödemeleri serbest bırakmak için akıllı sözleşmeler de oluşturulabilir ve bu da, insan yöneticilerin ödeme işlemlerini gerçekleştirme ihtiyacını azaltır.


Tedarik zinciri yönetimi için Blockchain’in son önemli bir özelliği, hassas ürünler için nakliye ve depolama koşullarını izlemek için fiziksel sensörlerle entegre olabilme yeteneğidir. Örneğin, gıda maddelerini taşıyan kamyonlar, ürünlerin uygun depolama koşulları altında taşınmasını sağlamak için sıcaklık koşullarını izleyen sensörlerle donatılabilir. Bu tür izleme yetenekleriyle Blockchain çözümleri, işletmelerin aldıkları malların kalitesini ve işleyişini doğrulamasına da olanak tanır.

 

Tedarik Zinciri ve Deflasyon

Tedarik zincirlerinin evrimi ve artan verimlilikleri, enflasyonun düşürülmesinde önemli bir rol oynamıştır. Ürünleri A'dan B'ye taşımadaki verimlilik arttıkça, bunu yaparken maliyetler düşer ve bu da tüketicinin nihai maliyetini düşürür. Deflasyon genellikle olumsuz olarak görülse de, tedarik zinciri verimliliği, deflasyonun iyi bir şey olduğu birkaç örnekten biridir. Küreselleşme devam ettikçe, tedarik zinciri verimlilikleri daha optimize hale gelmekte ve bu da girdi fiyatları üzerindeki baskıyı korumaktadır.