IOU

Başlangıç Seviyesi

Açılımı “I owe you” olan IOU, Türkçe’de “sana borçlandım” anlamına gelmektedir ve bir tarafın diğerine borçlu olduğunu kabul eden gayri resmi bir belgeye atıfta bulunur. Borç genellikle parasal bir değer içerir ancak fiziksel ürünler veya mülkler gibi diğer mallarla da ilgili olabilir.

IOU, gayri resmi niteliği nedeniyle, belirli bir derecede belirsizlik taşıma eğilimindedir. Tahvil ve senetlerin aksine yasal bir kıymetli evrak olarak kabul edilmezler. Yani borçlu taraf, sırf bir IOU yazıp imzaladığı için borcu fiilen ödemek gibi yasal bir yükümlülüğe sahip değildir. Bu nedenle borçlu, borcunu ödemeye zorlanamaz. 

IOU, bir kağıda yazılmış olabileceği gibi sadece verilmiş bir söz de olabilir. Bazı durumlarda işletmeler, örneğin başka bir şirkete veya çalışanlarına ne kadar borçlu olduklarını gayri resmi olarak kaydetmek için bir yöntem olarak IOU'ları da kullanabilirler.

Özünde IOU'lar, insanların gelecekteki bir tarihte bir borç ödemeleri gerektiğini hatırlatmak için oluşturdukları sıradan notlardan başka bir şey değildir. Bazen tarafların adı, borç tutarı, imza ve tarih gibi bilgiler içerebilirler. Bununla birlikte gayri resmi belgeler olduklarından ödeme yapmamanın sonuçları veya ödenmesi gereken belirli tarihler hakkında herhangi bir bilgi içermezler.

Güzel bir örnek ile özetlemek gerekirse, eskiden Türkiye’de bakkallar veresiye ile çalışırdı. Bu şekilde çalışan bakkallar veresiye defteri adı verilen bir deftere borçluların borç bilgilerini yazarlardı. Bu defterin bir IOU olduğunu söyleyebiliriz.