Gas

Başlangıç Seviyesi

Gaz, Ethereum blok zincirinde bir işlem gerçekleştirmek için gereken maliyeti ifade etmektedir. Başka bir deyişle Ethereum ağında kullanılan fiyatlandırma mekanizmasıdır da diyebiliriz. Böyle bir mekanizma, bir işlemin gerçekleştirilmesi veya akıllı bir sözleşme işleminin gerçekleştirilmesi için maliyetleri (ücretleri) hesaplar. Ether (ETH), Ethereum ağını besleyen para birimi iken gaz, belirli bir görevin ne kadar "iş" (hesaplama kaynakları) gerektirdiğini ölçmek için kullanılan özel bir birimdir. Doğal olarak zorlu görevler, daha az hesaplama kaynağı gerektiren diğer işlemlerden daha yüksek bir gaz maliyetine sahip olacaktır.

Gaz ücretleri, Ethereum blok zincirindeki işlemleri işlemek ve doğrulamak için gereken bilgi işlem enerjisini telafi etmek için kullanıcılar tarafından yapılan ödemelerdir. "Gaz limiti", belirli bir işlem için harcamak istediğiniz maksimum gaz (veya enerji) miktarını ifade etmektedir. Daha yüksek bir gaz limiti, ETH veya akıllı kontrat kullanarak bir işlemi gerçekleştirmek için daha fazla iş yapmanız gerektiği anlamına gelmektedir.

Gaz Fiyatı Nasıl Belirlenir?

Minerlar, akıllı kontratları ve diğer işlemleri işlemek için gereken ağın hesaplama gücüne yönelik arz ve talebe dayalı olarak gaz fiyatını belirlemektedir. Gaz fiyatlandırma mekanizması, ücretlerin adil ve uygun bir şekilde alınmasını garanti ettiği için önemlidir. Dolayısıyla gaz sistemi, Ethereum ağı için değerli olmayan işlemlerde kaynakların boşa harcanmasını önler. 

Ethereum minerlarına, hesaplama hizmetleri karşılığında bu özel ücret verilmektedir. Gaz fiyatı limiti çok düşükse minerlar bu tür işlemleri görmezden gelmeyi seçebilmektedirler. Bu nedenle, gazın fiyatı (ETH cinsinden fiyatlandırma yapılır) işlem gücü arz ve talebi ile dalgalanmaktadır. 

Gerçek hayattan örneklerle ifade etmek gerekirse bir arabayı X km boyunca çalıştırmak Y litre yakıt gerektirebilir veya arkadaşınıza X TL tutarında havale yapmak size Y TL işlem ücretine mal olabilmektedir. Her iki durumda da X, fayda değerini belirtirken Y, araba yolculuğu veya finansal işlem sürecini gerçekleştirme maliyetini göstermektedir. Örneğin Ethereum'daki bir sözleşme veya işlem 50 ETH (X) değerinde olabilir ve bu işlemin belirli bir zamanda işlenmesi için gaz fiyatı, örnek olarak 1/100.000 ETH (Y) olabilmektedir.

Gwei

Gaz fiyatları, “gwei” adı verilen eterin küçük fraksiyonları ile gösterilmektedir. Gaz fiyatı çok küçük sayılardan oluştuğu için, Ether terimi yerine gwei kullanılır. Bir gwei yaklaşık 0.000000001 Ether değerindedir. 

Gaz ve ETH

Ücretlerin Ether (ETH) olarak ödendiğini ancak gaz ve ETH'nin iki farklı şey olduğu unutulmamalıdır. Basitçe ifade etmek gerekirse, hesaplama görevleri "gaz maliyeti" ile ölçülür. Öte yandan, her bir gaz biriminin Ether’de (ETH) tanımlanan bir "gaz fiyatı" vardır. Bu nedenle, her işlemin her bir gaz birimi için belirli bir "gaz fiyatı" bulunmaktadır.

Başka bir deyişle, gaz maliyeti iş miktarıdır ve gaz fiyatı işin "her saati" için ödenen fiyattır. Bu ikisi arasındaki ilişki gaz limiti ile birlikte, bir işlem veya işlem için gereken toplam ücreti tanımlar. Eğer işleminizin daha hızlı doğrulanmasını istiyorsanız daha yüksek gaz fiyatları ödemeniz gerekir. Böylece madencilere işleminizi diğer işlemlerden daha önce doğrulamaları için bir sebep vermiş olursunuz. 

Gaz kavramı, yalnızca Ethereum ağındaki hesaplama giderlerine yönelik tüketimi gösteren ayrı bir değer katmanını korumak için tanıtılmıştır. Bu amaç için ayrı bir birime sahip olmak, kripto para biriminin (ETH) gerçek değerlemesi ile Ethereum'un sanal makinesini (EVM) kullanmanın hesaplama maliyeti arasında pratik bir ayrım yapılmasına olanak tanımaktadır.