EIP (Ethereum Improvement Proposal)

Başlangıç Seviyesi

EIP, Ethereum Improvement Proposal yani Ethereum Geliştirme Önerilerinin kısaltımış halidir. EIP'ler Ethereum blok zincirinde önerilen değişiklikler için teknik özellikleri içermektedir. Ethereum için ağ yükseltmeleri ve uygulama standartları, EIP süreci aracılığıyla tartışılır ve geliştirilir.

Ethereum topluluğu içindeki herkes bir EIP oluşturma hakkına sahiptir. EIP'leri yazma yönergeleri EIP-1 isimli ilk önermenin içerisinde yer almaktadır. EIP, geliştirmenin gerekçesine ilişkin kısa bir teknik açıklama sağlamalıdır. EIP yazarı, topluluk içinde fikir birliği oluşturmaktan ve muhalif görüşleri belgelemekten sorumludur.

EIP'ler, Ethereum blok zincirinin nasıl gelişeceği ile ilgili önemli bir role sahiptir. EIP’ler çoğunlukla Ethereum blok zinciri üzerinde çalışan geliştiriciler tarafından oluşturulmaktadır. Birçok farklı EIP türü vardır. Bunlardan en yaygın olanı çekirdek EIP’ler blok zincir üzerindeki fikir birliği, ağ yükseltmeleri gibi temel konuların yanı sıra uygulama standartları için kullanılan ERC standartları içinde kullanılmaktadır. En popüler EIP önermeleri EIP-1559, ERC-20 ve ERC-721’dir