Kara Para Aklamayı Önleme-Anti Money Laundering (AML)

Orta Seviye

Anti Money Laundering (AML), kara para aklamayı önleme anlamına gelmektedir. AML, suçluların yasa dışı para kazanmasını veya yasa dışı olarak kazanılmış fonların taşınmasını önlemek amacıyla yürürlüğe konan yasalar ve düzenlemeler için kullanılan geniş bir terimdir. Birçok yasa dışı faaliyet AML düzenlemeleri tarafından hedef alınır. AML düzenlemeleri tarafından hedef alınan bu illegal faaliyetler vergi kaçakçılığı, yolsuzluk ve wash trading (sahte hacim yaratma) gibi yöntemlerle yapılan piyasa manipülasyonlarıdır.

AML düzenlemelerinin belirlenmesinde devletler ve kanun yapıcılar rol oynar. İlgili yasaların karmaşıklığı nedeniyle birçok finans kurumu şüpheli faaliyetleri tespit etmek için AML yazılımları kullanır. Bu yazılımlar, müşterilerin kişisel bilgilerini devletin yasaklanmış kullanıcı listeleri ile kıyaslamanın yanı sıra aynı zamanda yapılan işlemlerin düzene uyup uymadığının kontrolü için işlem kayıtlarını tutabilme özelliğine sahiptir.

Kullanılan AML yazılımları doğası gereği “Müşterini Tanı” (Know Your Customer) sistemi ile iç içe çalışmaktadır. Müşterini Tanı (KYC) sistemi, sistemi kullanan kurumun müşterilerinin sahtekar davranışlar sergileyip sergilemediğinin kontrolünü sağlayan bir sistemdir. Bu sistem aynı zamanda müşterilerin kimlik bilgilerini ve gelirlerinin kontrolünü de sağlayabilmektedir.

Kripto Para ve Borsalarda AML

Kara para aklamayı önlemek için kullanılan AML programları, kripto para dünyasında da kullanılmaktadır. Yasa koyucular kripto para piyasasına odaklandığından kripto para şirketleri de yavaş yavaş bu AML düzenlemelerine uyum sağlamaya başladı. Ancak kripto alanında KYC ve AML gereksinimlerine yönelik bazı eleştiriler var. Konuyla ilgili eleştiride bulunanlar, uyum süreçlerinin mahremiyetlerini azalttığını ve hassas kişisel verileri merkezi veritabanlarına yerleştirerek merkeziyetsiz yapının faydalarını geçersiz kıldığını iddia ediyor. Karşıt görüşe sahip kullanıcılar ise yasal gereklilikleri karşılarken kullanıcı gizliliğini koruyabilecek çözümlerin tasarlanabileceğini savunuyor.

Pek çok kripto para borsası, mevcut düzenlemelerin kapsamına girmek istemese de kendi oluşturacakları bir AML ve KYC uyum sürecine girmeye oldukça istekli. Borsaların gönüllü olarak yaptığı mevcut çalışmalar ve ilerleyen süreçte yapılacak yeni çalışmalar, gelecekteki yasal riskleri en aza indirme ve kripto paraların daha geniş kitlelere yayılmasını sağlama konusunda oldukça etkili.