Akümülasyon - Accumulation

Orta Seviye

Genel olarak akümülasyon sözcüğü, bir şeyi biriktirmek ve miktarını artırmak anlamına gelir. Finans dünyasında ise akümülasyon, birden fazla işlem üzerine inşa edilmiş bir varlığın pozisyon büyüklüğündeki artışı ifade eder. Akümülasyon, bir portföye yapılan toplam pozisyon eklenmesi anlamına da gelebilir.

Teknik analizde akümülasyon, bir varlıktaki satın alma faaliyetinde genel bir artışa işaret eder. Bu durumda varlığın "akümülasyon altında" veya "akümüle olmakta" olduğu söylenir.

Ertelenmiş gelirler, sözleşmenin ilk yıllarında bir akümülasyon aşamasına sahiptir. Bu aşamada sözleşme sahipleri, fon katkısında bulunurlar. Akümülasyon aşamasının ardından dağıtım aşaması gelir. Bu aşamada sözleşme sahipleri fonlarına erişmeye ve bunları kullanmaya başlar.

Akümülasyon, finans ve ekonomide anahtar bir kavramdır çünkü büyüme kavramının temelini oluşturur. Şirketlerin kârlarını (ve varlık fiyatlarını) artırmak, genişlemek ve yeni projelere ya da işletmelere yatırım yapmak için sermaye biriktirmeleri gerekir.

Bir trader da birden fazla işlem üzerinden pozisyonunu büyüttüğünde varlık biriktiriyor demektir. Traderlar, daha iyi bir ortalama fiyat elde etmek, daha düşük piyasa etkisine maruz kalmak ya da birden fazla satın alımdan bilgi elde etmek isteyebilir. Bu durumda bir anda alım yapmak yerine bir pozisyonda zamana yayarak akümüle olabilirler.

Büyük pozisyonlar alan traderlar, mümkün olduğunca gizli alım yaparak piyasa etkilerini sınırlamaya çalışırlar. Bir seferde çok fazla satın alım yapmak, fiyatın yükselmesine neden olarak gelecekteki satın almaların maliyetini artırabilir. Ayrıca, her bir işlem traderlara bilgi sağlar. Bir trader alım emri verdiğinde bu emir varlığın fiyatını kolaylıkla yükseltiyorsa, trader bundan sınırlı sayıda satıcı olduğunu anlar. Öte yandan, bir alım emri veriyor ve emir anında dolduruluyorsa, bundan fazla sayıda satıcı olduğu anlamı çıkartılabilir.

Akümülasyon, bir yatırımcının ya da portföy yöneticisinin portföyüne pozisyon eklemesini de ifade eder. Bu anlamda bir yatırımcı, yatırım akümüle etmiş olur. 

Bir varlığın fiyatı yükseldiğinde, özellikle hacim artışı söz konusuysa, akümülasyon altında olduğu söylenir. Bu, traderların ve yatırımcıların varlığı toplu olarak satın alma isteğini gösterir. Varlık değer kaybetmeye başladığında ise buna dağıtım denir. Bu anlamda akümülasyon, satıcılardan daha agresif tavırda olan ve fiyatı yukarı iten alıcıları ifade eder. Dağıtım ise alıcılardan daha agresif tavırda olan ve fiyatı aşağı çeken satıcıları ifade eder.

Akümülasyon Örneği

Bir yatırımcının aynı anda birden fazla akümülasyon türüne sahip olması mümkündür.

Bir kripto para yatırımcısının, uzun vadeli bir yatırım olarak portföyüne Bitcoin (BTC) eklemek istediğini varsayalım. Bu varlık alımının, varlığa zaten sahip olan diğerlerine eklenmesi stoklarda bir akümülasyonu temsil eder. Yatırımcı, başkalarının da bu varlıklardan biriktirmeye başladığını gördükten sonra BTC satın almak istediğine da karar verebilir. Bu durum varlığın yükseliş trendinde olduğunu gösterir.

Akümülasyon/Dağıtım (Accumulation/Distribution - A/D) Göstergesini Kullanma

Akümülasyon/dağıtım çizgisi olarak da bilinen akümülasyon/dağıtım (A/D) göstergesi, bir varlığın akümüle mi olduğunu yoksa dağıtıldığını mı gösterir. A/D göstergesi, fiyatının yönünü belirtmek veya eğilimleri doğrulamak için bir varlığın fiyatını ve hacmini kullanır.

Gösterge, bir varlığın fiyatını takip eden bir çizgi şeklinde modellenir. Bununla beraber, A/D göstergesi fiyattan çok daha fazlasıyla ilgilidir. Bir A/D göstergesi, bir önceki döneme ait A/D göstergesi ve para akışı hacmi kullanılarak hesaplanır. Yükselen bir çizgi, bir varlığın akümüle olduğunu gösterir. Düşüşe geçmiş bir çizgi ise varlığın dağıtım aşamasında olduğunu gösterir.

A/D göstergesi, dönemler arasındaki fiyat değişimlerini hesaba katmadığı için diğer teknik analiz araçlarıyla birlikte kullanılmalıdır.

A/D göstergesi, yükseliş ve düşüş eğilimlerinin yanı sıra yükseliş ve düşüş uyuşmazlığını da işaret edebilir. A/D çizgisinin yükselmesi ve hacimlerin yüksek olması, yükseliş eğilimini doğrular. A/D çizgisinin düşmesi ve hacimlerin yine yüksek olması ise düşüş eğilimini doğrular.

A/D göstergesi, ufukta bir tersine hareket olduğuna da işaret edebilir. A/D çizgisinin düşmesi ancak fiyatın da düşüş hareketini takip etmesi, yükseliş yönündeki A/D uyuşmazlığının göstergesidir. A/D çizgisi yükselmesi ancak fiyatın yükseliş hareketini izlemesi ise düşüş yönündeki A/D uyuşmazlığının göstergesidir.