Relative Strength Index (RSI)

Orta Seviye

Türkçe karşılığı “göreceli güç endeksi” relative strength index (RSI), bir hisse senedi veya başka bir varlığın fiyatındaki aşırı alım veya aşırı satım koşullarını değerlendirmek için son fiyat değişikliklerinin büyüklüğünü ölçen teknik analizde kullanılan bir momentum göstergesidir. RSI, bir osilatör (iki uç arasında hareket eden bir çizgi grafiği) olarak gösterilir ve 0 ile 100 arasında bir okuma yapabilir. 

RSI, özünde fiyat dalgalanmalarının gücünü ve hızını ölçen bir teknik analiz (TA) göstergesi olan Göreceli Güç Endeksi anlamına gelir. RSI, piyasa hareketlerinin büyüklüğünü ve hızını inceleyen bir momentum osilatörüdür. Hisse senedi veya varlığın birincil eğilimi, gösterge okumalarının doğru bir şekilde anlaşıldığından emin olmak için önemli bir araçtır. 

RSI’ın Ortaya Çıkışı

Gösterge ilk olarak J. Welles Wilder Jr. tarafından geliştirilmiştir ve 1978'deki çığır açan kitabı “Teknik Ticaret Sistemlerinde Yeni Kavramlar”da tanıtılmıştır. Wilder’in amacı, yatırımcıların bir hisse senedinin performansını incelemelerine yardımcı olabilecek bir grafik aracı oluşturmaktı. Başlangıçta bu yöntem, ilk kez Wilder’in Teknik Ticaret Sistemlerinde Yeni Kavramlar adlı kitabında ortaya atılmıştır. Kitap, RSI göstergesine ek olarak, Ortalama Gerçek Aralık (ATR), Ortalama Yön İndeksi (ADX) ve Parabolik Dur ve Ters (Parabolik SAR olarak da bilinir) gibi diğer popüler grafik araçlarını da gün ışığına çıkarmıştır.

RSI Nasıl Kullanılır?

RSI'nın geleneksel yorumu ve kullanımı, 70 veya üzerindeki değerlerin, bir menkul kıymetin aşırı satın alındığını veya aşırı değerlendiğini ve bir trendin tersine çevrilmesi veya fiyatta düzeltici bir geri çekilme için hazırlanabileceğini göstermesidir. 30 veya altındaki bir RSI okuması, aşırı satım veya düşük değerli bir durumu gösterir.

Standart ayarlarla uygulandığında, RSI göstergesi bir varlığın 14 dönemdeki fiyatını inceleme altına alır. Dolayısıyla, gösterge bir mum grafiğine uygulanırsa, fiyat dalgalanmalarını önceki 14 mumu (yani saatlik grafiklerde 14 saat, günlük grafiklerde 14 gün vb.) temel alarak ölçer. Teknik olarak, bir RSI ortalama kazancı ortalama kayba böler ve verileri 0-100 ölçeğinde çizer.

Traderlar, potansiyel aşırı alım ve aşırı satım piyasa koşullarını tespit etmek için RSI'yi kullanır. RSI 70'in üzerinde okuduğunda, aşırı alım durumu olduğunu gösterir. Tersine, 30'un altına düştüğünde, aşırı satım durumunun göstergesi olabilir.

RSI göstergesini kullanmanın bir başka yolu da potansiyel fiyat tersine dönme noktalarını tespit etmeye çalışmaktır. Bunu yapmak için, traderlar sözde yükseliş ve düşüş farklılıklarını ararlar. Genellikle RSI ve varlık fiyatı zıt yönlerde hareket ettiğinde yükseliş eğilimi gerçekleşecek anlamına gelir.

Diğer bir deyişle, piyasa fiyatı düşük bir düşüş yaşarken, RSI ise daha yüksek bir düşüş yaşar. Bu durum, fiyat düşüşüne rağmen satın alma baskısının arttığının bir işareti olarak yorumlanır. Tersine, düşüş eğilimi gözlendiğinde, piyasa fiyatındaki artışa rağmen satış baskısının da arttığını gösterir.

Bununla birlikte, RSI göstergesi tarafından oluşturulan sinyallerin (fiyat göstergelerinin) her zaman doğru olmadığını, bu nedenle tüccarların riskleri azaltmak için genellikle RSI göstergesini diğer teknik analiz araçlarıyla birlikte kullandığını belirtmekte fayda bulunmaktadır.

RSI'ın Hesaplanması

RSI, bir varlığın fiyat tablosunun altında RSI çizgisinin çizilebileceği yerde hesaplanabilir.

RSI, pozitif kapanışların sayısı ve boyutu arttıkça yükselecek ve kayıpların sayısı ve boyutu arttıkça düşecektir. Hesaplamanın ikinci kısmı sonucu yumuşatacağından RSI, güçlü bir trend olan bir piyasada yalnızca 100 veya 0'a yaklaşacaktır.

Hisse senedi yükseliş trendinde seyrederken RSI, uzunca bir müddet aşırı alım bölgesinde kalabilir. Tam tersi şekilde hisse senedi düşüş eğilimindeyken de uzunca bir müddet aşırı satım bölgesinde kalabilir. Bu durum yeni analistler için kafa karıştırıcı olabilse de göstergeyi hakim eğilim bağlamında kullanmayı öğrenmek bu sorunları netleştirecektir.

RSI ve RSI Aralıklarının Yorumlanması

Genel olarak, RSI yatay 30 referans seviyesini aşarsa yükseliş olarak değerlendirilir.  Yatay 70 referans seviyesinin altına inerse düşüş olarak yorumlanır. Başka bir deyişle, 70 veya üzeri RSI değerlerinin, bir menkul kıymetin aşırı satın alındığını veya aşırı değerlendiğini gösterdiğini ve trendin tersine çevrilmesi veya düzeltici fiyat ile geri çekilmesi için hazırlanabileceğini yorumlayabiliriz. 30 veya altındaki bir RSI okuması, aşırı satım veya düşük değerli bir durumu gösterir.

Trendler sırasında, RSI okumaları bir bant veya aralığa düşebilir. Bir yükseliş trendi esnasında, RSI 30'un üzerinde kalma eğilimindedir ve düşüş trendi sırasında, RSI'ın 70'i aştığını görmek nadirdir ve gösterge sıklıkla 30 veya altına düşer. Bu yönergeler, trend gücünü belirlemeye ve potansiyel geri dönüşleri tespit etmeye yardımcı olabilir. Örneğin, bir yükseliş trendi sırasında bir dizi ardışık fiyat dalgalanmasında RSI 70'e ulaşamazsa, ancak daha sonra 30'un altına düşerse, trend zayıflamıştır ve daha düşük olan tersine dönebilir.

Düşüş trendi için tersi geçerlidir. Düşüş trendi 30 veya altına ulaşamazsa ve ardından 70'in üzerine çıkarsa, bu düşüş trendi zayıflamıştır ve yukarı doğru dönebilir. Trend çizgileri ve hareketli ortalamalar, RSI'ı bu şekilde kullanırken dahil edilecek yardımcı araçlardır.

RSI Sapmalarına Örnek

RSI, aşırı satım okuması ve ardından buna bağlı olarak fiyattaki düşüşlerle eşleşen daha yüksek bir düşük değer oluşturursa bir yükseliş sapması meydana gelmiş olur. Yükseliş momentumunu gösteren bu durum, aşırı satım bölgesinin üzerinde yeni bir uzun pozisyonu tetiklemek amacıyla kullanılabilir.

RSI, aşırı alım okuması ve ardından fiyattaki daha yüksek seviyelere karşılık gelen daha düşük bir zirve oluşturduğunda düşüş eğilimi oluşur.

Aşağıdaki grafikte görebileceğiniz gibi, fiyat daha düşük dipler oluştururken RSI daha yüksek dipler oluşturduğunda bir yükseliş sapması tespit edilmiştir. Bu geçerli bir sinyaldir, ancak bir hisse senedi istikrarlı bir uzun vadeli trenddeyken farklılıklar nadir görülebilir. Esnek aşırı satım veya aşırı alım okumaları kullanmak, daha fazla potansiyel sinyali tanımlamaya yardımcı olacaktır.

RSI Salınım Reddi Örneği

Başka bir ticaret tekniği, aşırı alım veya aşırı satım bölgesinden yeniden ortaya çıktığında RSI'ın  davranışını inceler. Bu sinyale yükseliş “salınım reddi” olarak adlandırılır ve 4 kısımdan oluşur:

  • RSI aşırı satım bölgesine düşüyor.
  • RSI, %30'un üzerine geri dönüyor.
  • RSI, aşırı satım bölgesine geri dönmeden başka bir düşüş oluşturuyor.
  • RSI daha sonra, en sondaki en yüksek seviyesini kırıyor.

Farklılıklar gibi, yükseliş versiyonunun ayna görüntüsü gibi görünen salınım reddetme sinyalinin düşüş versiyonu mevcuttur. Bir düşüş eğilimi reddi de dört bölümden oluşur:

  • RSI aşırı alım bölgesine doğru yükseliyor.
  • RSI, %70'in altına geri dönüyor.
  • RSI, aşırı alım bölgesine geri dönmeden başka bir yüksek seviye oluşturuyor.
  • RSI daha sonra, en son en düşük seviyesini kırıyor.

RSI ve MACD Arasındaki Fark

Moving Average Convergence Divergence (MACD), yani Türkçe karşılığı ile “hareketli ortalama yakınsama sapması”, bir çeşit momentum göstergesidir. Bir enstrümanın fiyatının iki hareketli ortalaması arasındaki ilişkiyi gösteren MACD’nin hesaplanması için 26 dönemlik üstel hareketli ortalamadan (EMA) 12 dönemlik EMA çıkarılır. Bu hesaplamanın sonucu MACD çizgisi olarak anılır. 

MACD'nin "sinyal çizgisi" olarak anılan dokuz günlük bir EMA'sı, MACD çizgisinin üzerine çizilir. Bu işlem, alım-satım sinyalleri için tetikleyici görevi görebilir. Traderlar, alım-satım işlemleri için MACD sinyal çizgisini takip edebilir. Buna göre, MACD sinyal hattının üzerine çıktığında satın alma yapılabilir, MACD sinyal hattının altına düştüğünde ise satış yapılabilir.

RSI, son fiyat seviyelerine göre bir menkul kıymetin aşırı alınıp satılmadığını göstermek için tasarlanmıştır. RSI, belirli bir süre boyunca ortalama fiyat kazançları ve kayıpları kullanılarak hesaplanır. Varsayılan süre, 0 ile 100 arasında sınırlanmış değerlerle 14 dönemdir.

MACD, iki EMA arasındaki ilişkiyi ölçmek için kullanılır. RSI ise son fiyat değişiklikleri ilgili olarak fiyat değişimini ölçer. Analistlere göre piyasanın daha net bir teknik resmini görebilmek adına genellikle birlikte kullanılmasında fayda vardır.

Bu göstergelerin ikisi de bir varlığın momentumunu ölçer. Ancak, farklı faktörleri ölçmeleri sebebiyle bazen çelişkili göstergeler verirler. Örneğin, RSI, sürekli bir süre için 70'in üzerinde bir okuma gösterebilir ve bu, güvenliğin satın alma tarafına aşırı uzatıldığını gösterir.

Aynı zamanda MACD, güvenlik için satın alma momentumunun hala arttığını ortaya koyabilir. Her iki gösterge de fiyattan sapma göstererek yaklaşan bir trend değişikliğine işaret edebilir (gösterge düşerken fiyat yükselmeye devam eder veya tam tersi gerçekleşir).

RSI'ın Sınırlamaları

İki farklı yöndeki fiyat momentumunu karşılaştıran RSI çıktıları, fiyat grafiğinin altına yerleştirilebilecek hale getirir. Çoğu teknik göstergede olduğu gibi sinyallerin uzun vadeli eğilime uygun olduğu nokta güvenli olarak kabul edilir.

Gerçek geri dönüş sinyalleri nadirdir ve yanlış alarmlardan ayırmak zor olabilir. Örneğin, yanlış bir pozitif, bir hisse senedinde ani bir düşüşün ardından bir yükseliş geçişi olacaktır. Yanlış bir negatif, düşüş eğiliminin olduğu, ancak hisse senedinin aniden yukarı doğru hızlandığı bir durum olabilir.

Gösterge momentum gösterdiğinden, bir varlık her iki yönde de önemli bir momentuma sahip olduğunda uzun süre aşırı alım veya satımda kalabilir. Varlık fiyatının yükseliş ve düşüş hareketleri arasında değiştiği salınımlı bir piyasada RSI, en kullanışlı durumdadır.