Konsorsiyum Blokzinciri-Consortium Blockchain

Orta Seviye

Konsorsiyum kavramı, tek bir kuruluşun yapamayacağı bir işi, ortaklarının imkanlarını birleştirmeleri sonucunda yapılan bir ortaklıktır. Konsorsiyumlarda, her ortak işin belli bir bölümü mevcuttur.


Konsorsiyum Blokzincirleri, herhangi bir nedenle halka açık, izinsiz blok zincirlerini yetersiz bulduklarında, dağıtılmış bir defter tarafından sunulan değer ve bilgi alışverişinde avantajlardan yararlanmak istediklerinde şirket grupları tarafından oluşturulan ve kullanılan Blokzincirler'dir.


Konsorsiyum Blokzincirleri, kamu ve özel Blokzincirler arasında ara bir adım olarak da görülebilmektedir.


Genel Blokzincirler orijinal ve en yaygın türdür: Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) gibi en büyük kripto para birimleri genel blok zincirlerine aittir. Genel blok zincirlerinin izinsiz, merkezi olmayan bir yapıları vardır. Başka bir deyişle, herkes kendi ağlarına erişebilir ve kişiler, eşit haklara sahip bir katılımcılar olabilir. Özel Blokzincirler ise şirketler tarafından yalnızca kendi organizasyonları içinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Herhangi bir dış aracının ağlarına erişmesine izin vermezler ve merkezi bir şekilde yönetilirler.


Konsorsiyum Blokzincirleri, genel Blokzincirler ve özel Blokzincirler arasındaki orta adımdır. Bu Blokzincirler, konsorsiyum dışında hiçbir kuruluşun erişemeyeceği ortak bir merkezi olmayan ağ kullanmak isteyen şirket grupları tarafından toplu olarak tasarlanırlar.


Konsorsiyum Blokzincirleri, ağdaki tüm şirketler bağımsız olduğundan ve eşit olarak işbirliği yapabildiğinden, tek bir düğümün gücünü başka düğümlerden de bekleyemeyeceğinden, özel blok zincirlerine göre belirli bir derecede adem-i merkeziyetçilikten yararlanır.


Aynı zamanda, konsorsiyum dışından erişimi kısıtlayarak hassas kurumsal verileri korur ve katılımı çoktan sağlanmış olabilecek birçok sayıda düğümün ağa yüklediği yükü azaltırlar.