Resmi Doğrulama-Formal Verification

İleri Seviye

Donanım ve yazılım sistemleri bağlamında biçimsel doğrulama, biçimsel matematik yöntemlerini kullanarak belirli bir biçimsel belirtim veya özelliğe göre bir sistemin altında yatan algoritmaların doğruluğunu kanıtlama veya çürütme eylemidir. Biçimsel doğrulama, esas olarak donanımın ve yazılım tasarım işleminin doğruluğunu belirlemekle ilgilidir. Doğrulama, resmi matematiksel ispatları kullandığından dolayı tasarımın uygun bir matematiksel modeli oluşturulmalıdır. Günümüzde, bir tasarım uygulamasını analiz etmek için genellikle hem doğrulama hem de doğrulama süreçleri yürütülmektedir.

Biçimsel doğrulama; kriptografik protokoller, kombinasyonel devreler, dahili belleğe sahip dijital devreler ve kaynak kodu olarak ifade edilen yazılım gibi sistemlerin doğruluğunu kanıtlamada yardımcı olabilir. Bu sistemlerin doğrulanması, sistemin soyut bir matematiksel model üzerinde biçimsel kanıt sağlanmasıyla yapılır. Matematiksel model ile sistemin doğası arasındaki uyum aynı zamanda yapı olarak da bilinir.

Sistemleri modellemek için sıklıkla kullanılan matematiksel nesnelerin örnekleri şu şekildedir: sonlu durum makineleri, etiketli geçiş sistemleri, Petri ağları, vektör toplama sistemleri, zamanlı otomata, hibrit otomata, proses cebiri, işlemsel anlambilim, gösterimsel anlambilim, aksiyomatik anlambilim gibi programlama dillerinin biçimsel semantiği ve Hoare mantığı.

Kripto Paralarda Biçimsel Doğrulama

Doğrulama, elektronik devrenin veya yazılım programı uygulamasının işleyişindeki doğruluğunu matematiksel bir kanıtla incelemeyi amaçlamaktadır. Kripto para dünyasında biçimsel doğrulama, kriptografik algoritmaların ve blok zinciri mekanizmalarının belirli özelliklerini sağlamak için matematiksel olarak titiz kanıtları kullanması anlamında kullanılabilir.

Biçimsel Doğrulama Nasıl Yapılır?

Biçimsel doğrulama, bir tasarımın bazı gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını kontrol etme sürecidir. Hiyerarşik olarak belirtilebilecek tasarımların biçimsel doğrulaması, aynı zamanda bir insan tasarımcının nasıl çalıştığıyla da tutarlıdır. Bir tasarımı biçimsel olarak doğrulamak için, önce daha basit bir "doğrulanabilir" formata dönüştürülmesi gerekir. Tasarım, bir dizi etkileşimli sistem olarak belirtilir. Her birinin durum adı verilen sonlu sayıda konfigürasyonu vardır.