Fakeout

Başlangıç Seviyesi

Fakeout, bir satıcının gelecekteki bir işlem sinyali veya fiyat hareketi beklentisiyle bir pozisyona girdiği ancak sinyal veya hareketin asla gelişmediği ve varlığın ters yönde hareket ettiği bir duruma atıfta bulunmak için teknik analizde kullanılan bir terimdir.

Çoğu durumda fakeout; fiyatın, trade fikrinin veya sinyalinin tersi yönde gittiği bir duruma atıfta bulunmak için kullanılır. Yani “sağ gösterip sol vurma” deyimine karşılık gelen fakeout, fiyatların bir yönde ilerlediği izlenimini yaratabilir ancak her an bu fiyat değişimi tersine dönebilir.

Bir satıcının bir yönde hareket etmesini beklediği bir pozisyona girmesi ve bunu yapamaması anlamına gelen fakeout, fiyatın teknik bir fiyat yapısından çıkıp yalnızca kısa bir süre sonra tersine döndüğü "sahte kırılma" veya “yanlış kırılma” anlamına da gelebilir.

Riski Azaltma Yöntemleri

Yatırımcılar, fakeout nedeniyle büyük bir zarara uğrayabilir. Teknik analistler, stratejilerine mükemmel şekilde uyan ve beklendiği gibi işleyen bir model belirleyebilirler. Ancak, dış etkenler nedeniyle fiyat çok hızlı bir şekilde tersine dönebilir ve ticaret hızla büyük bir kayba dönüşebilir. Birçok satıcı, potansiyel kayıplarının sınırlı olduğundan emin olmak için emirleri dengeleyerek çıkışlarını planlamaktadır. Aslında bu temel risk yönetimi için oldukça yaygın bir stratejidir. Bu sayede zarar etmeden fakeoutlardan minimum düzeyde yararlanılabilir.

Fakeoutlarda işlem riskini azaltmak için, birçok trader belirli bir işlemde riske attıkları sermaye miktarını sınırlayacaktır. Genel bir kural olarak, çoğu kişi tek bir işlemde ticari sermayesinin %1'inden fazlasını riske atmaz. Ancak bu durum bu kişilerin, sermayelerinin sadece %1’i ile yatırım yaptıkları anlamına gelmez. Bu sadece piyasa tersine dönerse ve zararlarını durduramazlar ise ticari sermayelerinin sadece %1'ini tek bir pozisyonda kaybedecekleri anlamına gelmektedir.

Gösterge Analizleri

Bir al-sata girmeden önce birden fazla teknik göstergeden yararlanarak fakeoutun olası etkileri hafifletilebilir. Yatırımcılar, önemli kayıplardan korunmak için tipik olarak iyi test edilmiş kalıplara, bir göstergenin çoklu onaylarına ve belirli ödeneklere güvenmektedirler. Bazen kurulum mükemmel görünebilmekte ancak dış etkenler bir sinyalin planlandığı gibi gelişmemesine neden olabilmektedir.

Teknik analistler ciddi kayıpların önüne geçebilmek için stratejilerinde neyin alım satım sinyali oluşturduğu konusunda çok katı kurallar belirleyebilirler. Sinyal veren bir gösterge kendi başına bir alım veya satım sinyali olmayabilir. Bununla birlikte, birden fazla gösterge aynı şeyi söylüyorsa bu, sinyalin gücünü doğrulayabilir. Buna rağmen, finansal piyasalar söz konusu olduğunda hiçbir garanti yoktur ve en güçlü görünen sinyal bile bir fakeout olabilir.

Ortak Göstergeler

Teknik analistler, bir alım satım sinyalinin belirlenmesinde çeşitli doğrulamalar sağlamak için genellikle tek bir teknik çizelgede birden fazla model izlemektedirler. Zarf kanalları (envelopes), bir yatırımcının uzun vadeli bir zaman diliminde bir fiyat modelinin hareketini izlemek için kullanacağı en güvenilir ticaret kanallarından biridir. Bu modeller, bir menkul kıymet fiyatının içinde kalabileceği geniş ticaret aralığını belirlemeye yardımcı olabilecek bir kanal oluşturan bir direnç ve destek trend çizgisi çizmektedir. 

Bir yatırımcının, aralık göstergeleri için bir kanal modeli oluşturmak üzere kullanabileceği birkaç zarf kanalı vardır. Bollinger Bantları en popüler grafik kanalı olduğu için bazı kanallar diğerlerinden daha güvenilirdir.

Fiyatlar tipik olarak bantlı aralıklarında kalma eğiliminde olsa da genellikle potansiyel bir fakeouta yol açabilecek direnç ve destek çizgilerinin üstünde ve altında kırılabilmektedirler.

Trend kanalları, zarf kanallarından potansiyel olarak daha yüksek riske sahip popüler bir model olabilir. Bu kanallar yalnızca bir menkul kıymetin kısa vadeli eğilimine odaklanır ve geri dönüşleri kapsamaz. Trend kanalları, kopuş, kaçış ve tükenme boşluğu olan bir döngüden geçmektedir. Bir geri dönüşün ne zaman gerçekleştiğini kesin olarak bilmek zor olabileceğinden, bir tükenme boşluğunun ve olası geri dönüşün saptanması, yüksek fakeout riskleri sunabilmektedir.

Çoklu Değişkenler

Fakeoutlar önemli kayıplara neden olabileceğinden, satıcılar uygulamadan önce analizlerinde genellikle birden fazla değişken kullanmaktadırlar. Bir menkul kıymetin mum grafiği ve fiyat kanalları aracılığıyla çizilen fiyatına ek olarak, yatırımcılar diğer değişkenlere de bakabilmektedirler. Fiyat değişikliklerini destekleyebilecek diğer iki ortak değişken, pazar genişliğini ve hacmini içermektedir. 

Hacim de genellikle bir ticaret sinyaline doğrulama ekleyebilen önemli bir değişkendir. Hacim seviyelerinin grafiklendirilmesine ek olarak, hacim ağırlıklı ortalama fiyat trend çizgisi, pozitif hacim endeksi ve negatif hacim endeksi gibi göstergeler de yardımcı olabilir. Yatırımcılar, yatırım işlemlerini desteklemek için niteliksel ve niceliksel araştırmaların yanı sıra piyasa haberlerini de kullanabilmektedirler.

Kullanılan göstergelerden bağımsız olarak, teknik analistler sıklıkla fakeout sonuçlarıyla karşılaşacaktır. Fakeout riskini azaltmak için birçok teknik analist, her ticaret için tahmin yaptıkları yatırımlarının toplam değerine sınırlar koymaktadırlar. Yatırım işlemleri için ortak bir limit, portföy riskinin %2'sidir. Teknik traderlar ayrıca, fakeout meydana geldiği takdirde kayıpların yönetilmesini sağlamak için genellikle belirli bir seviyedeki işlemlerde zararı durdurma emirleri ayarlamaktadır. Buradaki fikir, bir ticaret yapmadan önce herhangi bir potansiyel sonuca hazırlıklı olmaktır.