Absolute Advantage (Mutlak Üstünlük) Nedir?

Orta Seviye

Mutlak üstünlük ya da absolute advantage, bir ülkenin, bireyin, şirketin veya bölgenin bir mal veya hizmeti rakiplerinden daha düşük maliyetle üretme yeteneğini tanımlayan ekonomik bir kavramdır. Başka bir varlıktan daha az kaynak kullanarak bir mal veya hizmet üretme yeteneğidir. Farklı ülkelerin, bireylerin, şirketlerin veya bölgelerin üretkenliğini karşılaştırmak için kullanılan bir ekonomik verimlilik ölçüsüdür.

düşükMutlak avantaj, uluslararası ticarette önemli bir kavramdır. Ülkelerin mutlak üstünlüğe sahip oldukları mal ve hizmetlerin üretiminde uzmanlaşmaları gerektiğini belirten karşılaştırmalı üstünlük teorisinin temelini oluşturur. Bu, ülkelerin artan üretkenliğe ve daha düşük maliyetlere yol açabilen ölçek ekonomilerinden ve uzmanlaşmadan faydalanmalarını sağlar.

Mutlak Üstünlük Kavramın Örnek ile Açıklanması

Mutlak üstünlük ya da absolute advantage, farklı ülkelerin, bireylerin, şirketlerin veya bölgelerin üretkenliklerinin karşılaştırılmasıyla ve belirli bir mal veya hizmeti üretmek için kullanılan kaynakların miktarına bakılarak ölçülür. Kaynak maliyeti en düşük olan ülke, kişi, şirket veya bölgenin mutlak üstünlüğe sahip olduğu söylenir.

Örneğin, A Ülkesi bir mal veya hizmeti B Ülkesinden daha az kaynak kullanarak üretebiliyorsa, o zaman A Ülkesi o mal veya hizmeti üretmede mutlak avantaja sahiptir. Bu, A Ülkesinin mal veya hizmeti B Ülkesinden daha düşük maliyetle üretebileceği ve dolayısıyla artan karlardan yararlanabileceği anlamına gelir.

Şirketler için Mutlak Avantaj

Absolute Advantage (Mutlak Üstünlük) Nedir?

Şirketler için mutlak üstünlük, ekonomide, bir şirketin bir mal veya hizmeti diğer üreticilerden daha düşük maliyetle üretme kabiliyetini ifade eden bir kavramdır. Üretim verimliliğinin bir ölçüsüdür ve uluslararası ticarette anahtar bir kavramdır.

Bir şirketin rakiplerine karşı mutlak bir üstünlüğe sahip olması, aynı miktarda girdi ile daha fazla çıktı üretebileceği anlamına gelir. Örneğin, bir şirket rakiplerinden daha verimli bir üretim sürecine sahipse, aynı miktarda emek, malzeme ve diğer kaynaklarla daha fazla mal üretebilir. Bu, şirkete rekabet avantajı sağlar ve ürünleri için daha düşük fiyatlar talep etmesine olanak tanır.

Absolute advantage, şirketlerin anlaması ve kendi avantajlarına kullanması için önemli bir kavramdır. Mutlak avantaja sahip olan şirketler, rakiplerine göre daha düşük maliyetle daha fazla mal üreterek karlarını artırabilirler. Bu, pazar payı kazanmalarına ve karlarını artırmalarına yardımcı olabilir.

Mutlak Avantaj ve Karşılaştırmalı Üstünlük

Mutlak avantaj ve karşılaştırmalı üstünlük, uluslararası ticaretin temelini açıklamak için sıklıkla kullanılan iki önemli ekonomik kavramdır. Mutlak üstünlük, bir ülkenin bir mal veya hizmeti başka bir ülkeden daha düşük maliyetle üretme kabiliyetini ifade eder. Karşılaştırmalı üstünlük ise, bir ülkenin bir mal veya hizmeti başka bir ülkeye göre daha düşük fırsat maliyetiyle üretebilme yeteneğidir.

Mutlak avantaj, bir ülkenin bir mal veya hizmeti daha düşük maliyetle üretebiliyorsa başka bir ülkeye göre avantajlı olduğu kavramına dayanmaktadır. Bu düşük maliyet, bir ülkenin doğal kaynaklara erişimi, işgücü veya teknolojisi gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir. Mutlak üstünlüğe sahip bir ülke, aynı maliyetle başka bir ülkeden daha fazla mal veya hizmet üretebilir.

Karşılaştırmalı üstünlük ise, bir ülkenin başka bir ülkeye göre daha düşük bir fırsat maliyetiyle bir mal veya hizmet üretebiliyorsa, başka bir ülkeye göre avantajlı olduğu kavramına dayanmaktadır. Fırsat maliyeti, belirli bir eylemi gerçekleştirmek için vazgeçilmesi gereken bir alternatifin maliyetidir. Örneğin, bir ülke bir mal veya hizmeti başka bir ülkeden daha düşük fırsat maliyetiyle üretebiliyorsa, o mal veya hizmette karşılaştırmalı üstünlüğe sahiptir.

Uluslararası ticarette mutlak üstünlük ve karşılaştırmalı üstünlük kavramları önemlidir. Belirli bir mal veya hizmette mutlak üstünlüğe sahip olan ülkeler, o mal veya hizmeti diğer ülkelere ihraç edebilirken, belirli bir mal veya hizmette karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olan ülkeler o mal veya hizmette uzmanlaşarak diğer ülkelere ihraç edebilirler. Bu, ülkelerin uluslararası ticaretten yararlanmalarına ve üretmede daha iyi oldukları mal ve hizmetlerde uzmanlaşmalarına olanak tanır.

Mutlak Üstünlüğün Basit Bir Örneği

Bir yılda işgücü başına üretim

Araba

Muz

ABD

5

1

Brezilya

2

8

Yukarıdaki örneğe göre Brezilya, muz üretiminde mutlak bir avantaja sahiptir (8'e 1). ABD ise otomobil üretiminde mutlak bir avantaja sahiptir (5'e 2).

Blockchain Dünyasından Bir Örnek: Madencilikte Mutlak Üstünlük

Mutlak üstünlük (absolute advantage) kavramı kripto para madenciliğinde de kullanılıyor. Blockchain dünyasında madencilik için kullanılan işlemci veya ekran kartlarının, çalıştıkları Blokzincir üzerindeki performansı, zincirin kullandığı teknolojiye göre değişiklik gösterir.

Saniyede çözülen hash işlemleri

ETHEREUM

MONERO

AMD 6350 (İŞLEMCİ)

0.248 MH/s

1400H/s

AMD R9 390X (EKRAN KARTI)

31.58 MH/s

990H/s

İşlemciler Monero zincirinin kullandığı şifreleme sistemi üzerinde daha hızlı çalışabilirken, ekran kartları ethereum zinciri üzerinde yüzlerce kat daha hızlı işlem yapabiliyor. Bu durumda Ekran kartlarının Ethereum'da büyük bir mutlak avantajı varken işlemcilerin Monero'da küçük bir mutlak avantajı var.

Mutlak Üstünlük ve İşçilik Maliyetleri

Absolute Advantage (Mutlak Üstünlük) Nedir?

Mutlak üstünlüğü göstermek için birim girdi başına çıktıyı göstermek yerine, ürünü üretmek için gereken emek saatleri de gösterilebilir. Aşağıda bir örneği yer alan bu gösterim şekli etkin üretim maliyetlerini yansıtır.

1 birim ürünü üretmek için gerekli işgücü saatleri

Kumaş

Domates

Güney Cumhuriyeti (GC)

50

100

Kuzey Cumhuriyeti (KC)

140

70

Yukarıdaki durumda, GC kumaş üretiminde mutlak bir avantaja sahiptir, KC’nin 140 saatlik üretimine kıyasla yalnızca 50 saatlik iş gücüne ihtiyacı vardır. KC ise domates üretiminde GC’nin 100 saatine kıyasla 70 saat iş gücüne ihtiyaç duyduğundan domates üretiminde mutlak bir üstünlüğe sahiptir.

Her Şeyde Mutlak Üstünlük

Bir ekonominin her şeyde mutlak üstünlüğe sahip olması mümkündür. Bununla birlikte bazı ülkeler, hiçbir bir mal veya hizmette mutlak üstünlüğe sahip olmayabilir.

Bir Yılda İş Gücü Başına Çıktı

Kumaş

Uçak

ABD

5

12

Brezilya

4

1

Yukarıdaki durumda ABD, kumaş üretiminde (5’e 4) mutlak bir avantaja sahiptir. Aynı zamanda uçak üretiminde de 12’ye 1 oranla yine mutlak avantaja sahiptir.

Mutlak ve Göreceli Avantaj Kıyaslaması

Mutlak üstünlük (absolute advantage), daha düşük maliyetle üretim yapmakla ilgilidir. Karşılaştırmalı avantaj ise daha düşük bir fırsat maliyetiyle (yani, üretmede nispeten daha iyi) üretmekle ilgilidir.

Mutlak üstünlüğe sahip olmak, bir ekonominin o malı üretmesi gerektiği anlamına gelmez çünkü bir ekonomide her şeyi üretmek tavsiye edilen bir durum değildir. Karşılaştırmalı üstünlüğü göz önünde bulundurmak daha yararlıdır. Karşılaştırmalı avantaj, bir mal üretmenin fırsat maliyetini ölçer.

ABD giyim üretirse, fırsat maliyeti 12/5 = 2,4 uçaktan vazgeçilmiştir.

Brezilya giyim üretiyorsa, fırsat maliyeti 1/4 = 0.25 uçaktan vazgeçilmiştir.

Bu nedenle bu yaklaşım ABD'nin uçak üretiminde uzmanlaşması gerektiğini söyler. Brezilya ise mutlak bir avantajı olmasa da kıyafet üretiminde uzmanlaşmalıdır.

Uzmanlaşma, iş bölümü ve ticaret yoluyla farklı mutlak avantajlara sahip üreticiler her zaman tek başına üretimden daha fazlasını kazanabilirler. Bu nedenle mutlak avantaj, iş bölümü ve ticaretten elde edilen kazançlar için daha da yaygın fırsatlar açabilen karşılaştırmalı avantajla kıyaslanır. Peki uzmanlaşma ile ne olur?

Uzmanlaşmadan Sonra Üretim


Uzmanlaşmadan sonra, ülkelerin iki yerine yalnızca bir mal ürettikleri için üretimi iki katına çıkarmaya konsantre olabilecekleri varsayılır. Bu şekilde toplam çıktı ve ekonomik refah artar. Örneğin, bir ülke birçok üründe mutlak bir avantaja sahip olabilir ancak göreceli bir avantaja sahip olduğu ürünlere odaklanması daha iyidir.

Kumaş 

Uçak

Toplam

ABD 

0

24

24

Brezilya

8

0

8

Toplam

8

24

32

İşyerinde Mutlak Üstünlük

Mutlak üstünlük (absolute advantage) kavramından iş yerleri de yararlanabilir. Örneğin Cem günde 5 metin içerik veya 12 görsel hazırlayabiliyor olsun. Emre ise günde sadece 1 metin üretip 8 görsel hazırlayabiliyor olsun. Bu durumda Cem’in hem metin içerik hem görsel içerik hazırlamada mutlak bir avantajı var ancak Cem’in tüm işleri yapması doğru olmayacağı gibi Cem’in her işi yaptığı durumda Emre’ye iş kalmayacaktır. Bu senaryoda verimliliği sağlamak için Emre görsel hazırlamada uzmanlaşırken, Cem içerik hazırlamada uzmanlaşmalıdır.