Balina

Başlangıç Seviyesi

Belirli bir kripto para biriminden büyük miktarlarda tutan kişi ya da kurumlar, balina olarak anılır. Balina, büyük miktarlarda alım satım yaparak piyasa fiyatları üzerinde ciddi etki yaratabilecek miktarda token ya da coin sahibi kişi olarak da tanımlanabilir. Bir yatırımcıyı balina olarak tanımlamak için bir minimum bakiye eşiği yoktur. Bununla beraber, kimileri, Bitcoin balinası sayılmak için en az 1000 Bitcoin (BTC) sahibi olmak gerektiğini savunmaktadır. 

"Balina" isimlendirmesi, piyasadaki küçük yatırımcıları ise küçük balıklara benzetir. Bu küçük balıklar, balinaların piyasadaki hareketlerin etkilenirler.

Balina

Kripto Piyasasında Balina Nedir?

Balina terimi her ne kadar zengin kişileri tanımlamak için kullanılsa da esas nokta bu kişilerin piyasaları etkileyebilecek konumda olmasıdır. Bu tür balinaların örnekleri arasında Pantera Capital, Fortress Investment Group ve Falcon Global Capital gibi yatırım grupları yer almaktadır.

Balinaların çoğu geleneksel kripto para birimi piyasalarında trade yapmazlar çünkü büyük emirlerin verilmesiyle borsada bulunan emir defterlerindeki hacim aşılabilir. Balinalar bunun yerine tezgah üstü ticareti (OTC) yaparak kripto para alıp satarlar.

Proof-of-Stake ve balinalar

Proof of Stake (PoS) blok zincirlerinin zincir içi yönetişim süreçlerinde balinalar önemli bir etkiye sahip olabilir. Balinalar daha fazla fon stake edebildikleri için yönetişimde daha çok oy hakkı elde edebilir. Bu tür zincirler için balinaların varlığı iyi bir durum olabilir. Bu yüzden bu ağlar, balinalara çeşitli teşvikler verir. Balinalar bu teşvikler sayesinde dürüst davranırlar ve böylece ağ büyür, ağ büyüdükçe de ilgili kripto para biriminin değeri artar. Diğer bir yandan fonların balinalarda toplanması, gücün merkezileşmesi gibi olumsuz bir etkiye de yol açabilir.

Bitcoin Balinası Nedir?

Bitcoin balinası, büyük miktarda BTC coine sahip kişi ya da kuruluştur. 

Pareto İlkesi olarak da bilinen 80-20 kuralına göre, tüm Bitcoin sahiplerinin yüzde 20'si en tepededir ve dolar cinsinden BTC değerinin yüzde 80'inden fazlasına sahiptir. Genelde bunlar, Bitcoin balinası kabul edilir.

Balinalar, özellikle bir hesapta hareketsiz duruyor ve likiditeyi düşürüyorsa fiyat oynaklığına sebep olabilirler. Bu nedenle servet yoğunlaşmasının Bitcoin için sorun olabileceği düşünülmektedir. Balinalar tarafından aynı anda büyük miktarda BTC hareket ettirilirse oynaklık daha da artar.

Eğer satıcı, itibari para birimi almak için Bitcoin satmaya çalışıyorsa, likidite eksikliği ve büyük işlem boyutu diğer piyasa katılımcıları işlemi gördüğü ve aynı zamanda satmaya çalıştığından panik satışına yol açabilir. Bu da BTC fiyatı üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabilir.

Kimi balinalar ise daha küçük miktarlarda ama daha uzun süreli satışlar gerçekleştirebilir. Bu durum da fiyatlar üzerinden beklenmedik değişikliklere yol açabilir. Bu değişiklikler yukarı ya da aşağı yönlü olabilir ve piyasa içerisinde bozulmaları tetikler. Balinalar, küçük balıklar arasında spekülasyon da yaratabilir ve bu da fiyat hareketlerinin gerçek nedenlere bağlı olmadığı bir kısır döngüye neden olabilir.