Bollinger Bantları

İleri Seviye
Bollinger Bantları

Bollinger Bantları, 1980’li yıllarda John Bollinger tarafından bulunmuş olan volatilite (fiyatlardaki oynaklık) indikatörüdür.  Fiyatın normal dağılımdan gerçekleştirdiği sapmayı ölçmektedir. Orta bant, üst bant ve alt bant olarak 3 bileşenden oluşmaktadır. Orta bant üst bant ve alt bant için referans değer oluşturmaktadır. Üst ve alt bant ise fiyatın ne kadar sapma gerçekleştirdiğini göstermektedir.

Bollinger Bantlarının Hesaplanması

Bollinger Bantları

Bollinger bantları hesaplaması yapılırken genel olarak hesaplamalarda standart sapma 2, periyod ise 20 kabul edilmektedir.

  • Üst bant: 20 MA+ 2 x Standart Sapma
  • Orta bant:20 MA(20 periyotluk basit hareketli ortalama)
  • Alt bant: 20 MA-2 x Standart Sapma

Genel olarak, volatilite yükseldiğinde Bollinger bantları genişlemekte, volatilite azaldığında ise bollinger bantları daralmaktadır. Bant daralması fiyatlarda bir hareketliliğin başlayabileceğine dair bir işarettir.

  • Trendler genel olarak bollinger bantlarının daralmasından sonra oluşmaktadır ve bollinger kapanış değerlerini baz almaktadır.
  • Bant dışarısına gerçekleşen iğne atmaları dikkate almaz.
  • Bant genişlemesi ise fiyatlardaki hareketlenmenin biteceğine dair bir işarettir.
  • Trendler genelde genişlemeler sonrasında sona erer.

Fiyatlar üst bantta yüksek alt bantta ise düşüktür. Bu tanım fiyat hareketlerini ve kullanılan farklı indikatör hareketlerini karşılaştırarak AL ve SAT kararları almada kullanılabilmektedir. Genel olarak fiyatlar ortalamaya yakınsa volatilite az olmaktadır.

İlginizi Çekebilir: RSI İndikatörü (Göreceli Güç Endeksi)